Top Bestuurder Motorhome
Een dekking tot 1.250.000 euro voor de lichamelijke letsels van elke bestuurder van uw voertuig.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Top Bestuurder is voorbehouden aan de klanten die een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Motorhome bij AG Insurance hebben afgesloten.
Blijvende invaliditeit vergoed

U geniet een aanzienlijke tussenkomst in geval van blijvende invaliditeit.

Een vergoeding in geval van overlijden

Uw gezinsleden ontvangen een aanzienlijke vergoeding als het ergste u mocht overkomen.

Een premiekorting van 50 %

Bestuurders met een bonus-malusgraad -2 genieten een premiekorting van 50 %.

 


Waarom is Top Bestuurder voor mij interessant?

Eén op de twee bestuurders in België denkt dat zijn BA Motorhomeverzekering altijd zijn lichamelijke letsels vergoedt bij een ongeval. Niets is minder waar. Verblind door de zon, een dier dat de weg oversteekt, aquaplanning, ... Bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde, is de bestuurder de enige persoon die niet wordt vergoed door de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorhome !

 • De verzekering Top Bestuurder van AG Insurance maakt komaf met die situatie en vergoedt de lichamelijke letsels van elke bestuurder die toegelaten is om met uw verzekerde voertuig te rijden en dit tot 1 250 000 euro.
 • Zoals zijn naam het aanduidt, vergoedt Top Bestuurder niet alleen u, maar wel elke toegelaten bestuurder die met het verzekerde voertuig rijdt.
 • En dit zowel aan het stuur als buiten de wagen, bijvoorbeeld bij het laden en lossen. Of als u langs de kant van de weg staat om een band te vervangen.
Image bestuurder motorhome  
Wat dekt deze verzekering?
De verzekering Top Bestuurder dekt
 
 • alle medische kosten tot de letsels onder controle zijn (honoraria, ziekenhuiskosten, revaildatiekosten, kosten voor de bijstand en verzorging aan huis bij ernstige invaliditeit, ...)
 • alle materiële schade zoals loonverlies, maar ook morele schade (pure morele schade, schade van cosmetische aard, ..) die voortvloeit uit uw tijdelijke of blijvende invaliditeit.
 • alle schade die toegebracht wordt aan de nabestaanden bij overlijden van de bestuurder na een ongeval. Ze ontvangen een vergoeding voor hun economische verlies, morele schade en de begrafeniskosten.
Waar en wanneer ben ik verzekerd?
Zoals de naam al aangeeft, verzekert Top Bestuurder u wanneer u, maar ook alle andere gemachtigde bestuurders, achter het stuur zit van de verzekerde motorhome.
 
Maar dat is niet alles. Deze verzekering komt ook tussen als de bestuurder
 • in of uit de motorhome stapt;
 • een herstelling uitvoert op de weg of wanneer hij helpt bij het depanneren van het verzekerde voertuig;
 • helpt bij de redding van personen of goederen naar aanleiding van een verkeersongeval;
 • persoonlijke dingen in- of uit de verzekerde motorhome laadt;
 • het slachtoffer werd van een carjacking van de verzekerde motorhome.
De bestuurder is verzekerd in alle landen die vermeld staan op de groene kaart van het voertuig.
 
Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.
Image bestuurder motorhome  
Image bestuurder motorhome  
Wat gebeurt er bij ongeval?

Eén telefoontje volstaat om alles te regelen. 

 

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan tijdens de hele schaderegelingsprocedure. 

 
AG Insurance staat synoniem met
 • eenvoud: één telefoontje volstaat om uw dossier te openen;
 • snelheid: u wordt binnen de kortste keren vergoed.
 • kwaliteit: Top Bestuurder is een verzekering met een reële schadevergoeding. Het schadebedrag ligt dus niet op voorhand vast zoals de contracten die voorzien in een forfaitaire vergoeding
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

- De schadegevallen die niet verzekerd zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig)

- De schadegevallen die zich voordoen als de verzekerde een garagist is of een persoon die motorvoertuigen verkoopt, herstelt of depanneert of die een tankstation, een parking of een carwash uitbaat.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Image bestuurder motorhome  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.