Mag ik tijdens mijn pensioen nog iets bijverdienen?
Ontdek de bijbehorende producten

Mag ik tijdens mijn pensioen nog iets bijverdienen?

​Een bijverdienste na uw pensionering blijft mogelijk. Maar u moet dan wel deze activiteiten van te voren melden en u mag daarbij een bepaald inkomensplafond niet overschrijden. Anders riskeert u zelfs een sanctie.

U wilt na uw pensionering een bijverdienste zoeken?

Omdat u een zinvolle activiteit zoekt om uw vrije tijd in te vullen? Of omdat u uw wettelijk pensioen wilt aanvullen met een extraatje?

Dan kan. Maar houd dan wel rekening met een aantal voorwaarden:

 • U moet van te voren melden dat u nog gedeeltelijk professioneel actief bent.
 • Uw beroepsinkomen mag niet hoger liggen dan een bepaald plafond. Dit maximumbedrag hangt af van:
   • uw leeftijd (jonger of ouder dan 65 jaar);
   • uw gezinslasten;
   • het type pensioen (ouderdomspensioen en/of overlevingspensioen);
   • het soort werk dat u deed.

Deze beperkingen kunnen jaarlijks herzien worden. Op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen kunt u deze inkomensgrenzen opzoeken

Verdient u toch meer dan dit plafond, dan kan de pensioendienst een sanctie nemen en een deel van uw wettelijk pensioen terugvragen.


Aandachtspunt
Krijgt u een gezinspensioen, dan gelden de bovenstaande beperkingen ook voor uw werkende echtgenoot of echtgenote.
Verminderen