erfenis, kleinkinderen, begunstigde, belasting, successie
Ontdek de bijbehorende producten

Schenk uw kleinkinderen rechtstreeks een deel van uw vermogen

En verminder de successierechten

Als kinderen erven, zijn ze vaak al 50 jaar of ouder en hebben ze misschien dat geld niet meer echt nodig. Uw kleinkinderen daarentegen hebben ongetwijfeld nood aan een financieel duwtje in de rug. Eén generatie overslaan bij een erfenis kan in dat geval een zeer interessante optie blijken.

Als grootouders een deel van hun vermogen rechtstreeks aan hun kleinkinderen overmaken (zonder via de kinderen te gaan) is het voordeel dubbel:

  • Aangezien u een generatie overslaat, moeten uw nakomelingen maar één keer successierechten betalen in plaats van twee keer.
  • Uw erfenis is ‘opgesplitst’ in verschillende delen: de ‘fiscale druk’ op het vlak van successierechten kan dan minder zwaar zijn voor de erfgenamen, rekening houdende met de bestaande schijven.
Verminderen

Generatiesprong en laag belaste schijven

Als een grootouder een ‘generatiesprong’ maakt om een kleinkind te bevoordelen, kan ook rekening worden gehouden met de schijven die minder zwaar belast worden in de successierechten. Onder bepaalde voorwaarden bestaan op bepaalde schijven immers verminderingen van de successierechten (afhankelijk van gewest tot gewest).
Door de verzekerde kapitalen die u via een levensverzekering overdraagt aan uw kleinkinderen te beperken, is het mogelijk om hen, afhankelijk van het gewest (van de woonplaats van de overledene), een bepaald bedrag over te maken dat niet zwaar wordt belast of helemaal vrij is van successierechten.

In Vlaanderen bijvoorbeeld bedragen de successierechten in rechte lijn 3 % op de eerste schijf van 50 000 EUR. Er is een mechanisme van belastingvermindering voorzien op relatief kleine erfenissen. Een grootvader zou meer bepaald via een levensverzekering een bedrag tot 12 500 euro per kleinkind kunnen overmaken zonder successierechten, wetende dat deze vermindering ook van toepassing is voor een kapitaal ontvangen via een levensverzekering (en dat dat bedrag niet overschrijdt).
Het is dus mogelijk om successierechten te vermijden tot een bepaald bedrag voor de kleinkinderen, waarbij de fiscale druk op hun ouders mogelijks vermindert. Deze ‘techniek’ maakt het ook mogelijk om de intergenerationele successierechten te optimaliseren.

De perspectieven zijn beter in het Vlaamse gewest dan in het Waalse en Brusselse gewest. Voor deze gewesten bestaat er ook een vermindering van de successierechten tot een bepaalde schijf. Deze vermindering is echter enkel van toepassing voor de erfgenamen in rechte lijn door de wet geroepen en dus niet via testament of een levensverzekering.
Zelfs al is er geen gelijkaardige aftrek in het Waalse en het Brusselse gewest, een dergelijke operatie is echter nog altijd interessant gezien de laag belaste schijven tot een bepaald bedrag. In het Waalse gewest bedragen de successierechten in rechte lijn 3 % op de schijf tot 12 500 euro en in het Brusselse gewest op de schijf tot 50 000 euro.

In dat opzicht is de levensverzekering een nuttig instrument, dat het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier en zonder overdreven administratieve rompslomp “een generatie over te slaan”, door de kleinkinderen te bevoordelen en tegelijk te profiteren van schijven die (bijna) niet belast worden als de betrokken kapitalen niet hoog zijn.

Verminderen

Combinatie van een schenking en een levensverzekering

Voor de grootouders die tijdens hun leven een schenking wensen te doen aan hun kleinkind en toch een zekere controle wensen te behouden, is er een oplossing: de combinatie van een schenking en een levensverzekering.

Als u meer inlichtingen wenst over deze oplossing, lees dan het artikel hieromtrent.

U doet dus een schenking aan uw kleinkinderen en u onderschrijft een levensverzekering op hun naam. Die optie biedt volgende voordelen:

  • U kunt aan de schenking meerdere voorwaarden verbinden zo lang u leeft (financiële last en conventionele terugkeer);
  • U legt dezelfde voorwaarden vast in een levensverzekeringscontract. Dit contract wordt afgesloten op naam van uw kleinkinderen met het geld dat ze ontvingen via de schenking. 

U kunt bijvoorbeeld een regelmatig inkomen blijven ontvangen uit dat vermogen zolang u leeft. U vindt meer info over die mogelijkheid in het artikel over de financiële last.
Of u wenst misschien zeker te zijn dat u uw geld recupereert ingeval uw kleinkind jammer genoeg voor u zou overlijden? Lees dan het artikel over de conventionele terugkeer.

Het is echter moeilijk denkbaar een té groot deel van uw vermogen over te maken aan uw kleinkinderen. De wet voorziet immers in ‘beperkingen’ en het is belangrijk dat u rekening houdt met de ‘reservataire delen’. Raadpleeg het betrokken artikel door hier te klikken.

Verminderen