Ontdek de bijbehorende producten

Op pensioen in het buitenland

Zo geniet u volop

​Volgens de Rijksdienst voor Pensioenen genieten meer dan 40 000 Belgen in het buitenland van hun pensioen. Denkt u er ook aan om naar het zuiden te trekken? Lees dan zeker onze tips en geniet volop.

Frankrijk, Spanje en Italië oefenen de grootste aantrekkingskracht uit op gepensioneerden. Het warme klimaat is daar wellicht niet vreemd aan.

Spreekt het buitenland ook u aan?
Dan valt er eerst heel wat te regelen voor u kunt gaan genieten! Breng allereerst uw familie op de hoogte van uw plannen. Ook voor hen is het ongetwijfeld een grote aanpassing.

De vertegenwoordiging van België in uw land van bestemming helpt u met allerlei praktische zaken:

 • verblijfsdocumenten,
 • lokale belastingen,
 • sociale zekerheid

Eens ter plaatse schrijft u zich in bij de ambassade of het consulaat van België. Zo krijgt u een nieuwe identiteitskaart.

Verminderen

Uw pensioen in het buitenland

Ook voor uw pensioen moet het een en ander geregeld worden.

 • Bent u op pensioen, dan is er geen enkel probleem.
 • Bent u op brugpensioen, dan mag u slechts één maand per jaar in het buitenland verblijven.
Verminderen

Wat moet u doen?

Verwittig tijdig:

 • de Rijksdienst voor Pensioenen (als u loontrekkende of zelfstandige was)
 • de Centrale dienst der vaste uitgaven van de FOD Financiën (als u ambtenaar was)
 • uw gemeente.

In een aantal landen kunt u uw pensioen rechtstreeks laten storten op een rekening bij een lokale bank. U moet dit wel expliciet aanvragen.
Uw pensioen laten storten op een lokale rekening is mogelijk in:

 • Duitsland,
 • Frankrijk,
 • Nederland,
 • Luxemburg,
 • Portugal,
 • Spanje,
 • Italië.

Bezorg zodra u in het buitenland woont, regelmatig een ‘bewijs van leven’ aan uw pensioendienst.

 • U was loontrekkende of zelfstandige: één maal per jaar.
 • U was ambtenaar: twee maal per jaar.
  Opgelet: laat u als ex-ambtenaar uw pensioen op een buitenlandse rekening storten, dan moet u elke maand een bewijs van leven bezorgen.
Verminderen