Pensioenleeftijd berekenen
Ontdek de bijbehorende producten

Wanneer kan ik met pensioen gaan?

In België is de wettelijke pensioenleeftijd sinds 2009 vastgesteld op 65 jaar. Een volledige carrière telt dus 45 gewerkte jaren. Maar het is wel mogelijk om met vervroegd pensioen te gaan als aan bepaalde criteria voldaan is. 


Recht op pensioen

Momenteel kan u met pensioen gaan zodra u de leeftijd van 65 jaar bereikt hebt. Om een volledig pensioen te ontvangen, moet u 45 jaar gewerkt hebben. Dit is hetzelfde voor mannen en vrouwen.

Als gewone loontrekkende kan u ten vroegste op 60 jaar met pensioen, afhankelijk van uw leeftijd en de duur van uw loopbaan.

Vanaf 2025 wordt de wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken tot 66 jaar (met ingang van februari 2025). En vanaf februari 2030 tot 67 jaar.

De pensioenleeftijd stijgt geleidelijk en we moeten langer werken. Surf naar https://www.mypension.be/ voor meer info over uw persoonlijke situatie.

Vervroegd pensioen

Het is mogelijk om met vervroegd pensioen te gaan vanaf de leeftijd van 60 jaar en 6 maanden, op voorwaarde dat u 38 dienstjaren hebt (van toepassing in 2013).

Minimale leeftijd en loopbaanjaren om met vervroegd pensioen te gaan:

  • ​60 jaar en 44 loopbaanjaren
  • 61 jaar en 43 loopbaanjaren
  • 62 jaar en 43 loopbaanjaren
  • 63 jaar en 42 loopbaanjaren

Als u kiest voor vervroegd pensioen, komt u hoogstwaarschijnlijk niet aan een volledige carrière van 45 jaar. Hierdoor zal uw wettelijk pensioen veel lager liggen.

Uitzonderingen

Voor sommige beroepscategorieën ligt de officiële pensioenleeftijd lager dan 65 jaar. Enkele voorbeelden:

  • Mensen die op zee werken, kunnen al op hun 60e met pensioen.
  • Voor burgerluchtvaartpersoneel is de officiële pensioenleeftijd 55 jaar.

Als u met brugpensioen bent, kan u niet vervroegd met pensioen gaan. Uw pensioenleeftijd is in dit geval altijd 65 jaar.​

Werken na 65 jaar

Zelfs na de leeftijd van 65 jaar hebt u het recht om te blijven werken. Ook als u al gepensioneerd bent, kan u nog een beroepsactiviteit uitoefenen. Maar als u uw wettelijk pensioen wil behouden, moet u wel rekening houden met bepaalde beperkingen (zie het artikel Mag ik tijdens mijn pensioen nog iets bijverdienen?​).​