schenking, patrimonium, beschikking, vooroverlijden
Ontdek de bijbehorende producten

Schenking

Wat gebeurt er als de begiftigde overlijdt?

​Als u dat wenst, kunt u uw vermogensoverdracht optimaliseren door nu al een gedeelte van uw kapitaal te schenken.
Maar wat als de begiftigde van deze schenking vóór u zou overlijden?
In dat geval is het mogelijk om het geschonken bedrag te recupereren. 
Zijn er dan successierechten verschuldigd op het gerecupereerde bedrag? 

Een bankgift of handgift

Als u nu al iemand die u dierbaar is, een deel van uw vermogen wilt ter beschikking stellen, dan kunt u een bancaire schenking of een handgift doen. Let wel: gegeven is gegeven. In de meeste gevallen kunt u nadien geen aanspraak meer maken op het geschonken kapitaal. Toch kunt u ervoor zorgen dat het gegeven bedrag terugkeert naar uw vermogen, mocht de begunstigde van de schenking (de begiftigde) vóór u overlijden.
Bij de schenking kunt u immers een aantal clausules inbouwen, die een zekere controle over het geschonken kapitaal mogelijk maken:

  • Een conventionele terugkeer: de schenker recupereert het geschonken kapitaal als de begiftigde vóór hem overlijdt.
  • Een financiële last: de schenker wil de mogelijkheid behouden om indien nodig een regelmatig inkomen te genieten uit het geschonken kapitaal. Lees hierover het artikel Schenk nu al een deel van uw patrimonium ...
Verminderen

Conventionele terugkeer en een levensverzekering

Wilt u de clausule van conventionele terugkeer op een praktische manier in de praktijk omzetten, dan kan dat via een levensverzekering.

Dit gebeurt in twee stappen:

  • De schenker doet een schenking aan iemand die hem dierbaar is. Hij bouwt een clausule van conventionele terugkeer in. Dit wil zeggen dat hij wenst dat het geschonken bedrag terugkeert naar zijn eigen patrimonium als de begunstigde van de schenking vóór hem zou overlijden.
  • Met het ontvangen bedrag onderschrijft de begiftigde een levensverzekering. De structuur van deze verzekering wordt dusdanig uitgewerkt dat ze de terugkeer van het verzekerde kapitaal garandeert als de begiftigde overlijdt vóór de schenker, als uitvoering van de conventionele terugkeer.
Verminderen

Een voorbeeld

Victor wil 100.000 euro schenken aan zijn zoon Paul. Hij doet een schenking via een bankoverschrijving. Hij zou het geschonken bedrag echter graag recupereren als Paul vóór hem zou overlijden. Hij neemt daarom een clausule van conventionele terugkeer op in het document dat opgesteld wordt naar aanleiding van de (erkenning van de) schenking . Met het ontvangen kapitaal sluit zoon Paul een levensverzekering. Zoon Paul is nemer en verzekerde. Vader Victor is begunstigde bij overlijden. Victor aanvaardt deze begunstiging, zodat hij er zeker van is dat hij het verzekerde kapitaal recupereert (beperkt tot het geschonken bedrag) als Paul vóór hem zou overlijden. Hij zal geen successierechten moeten betalen op het bedrag dat hij ontvangt na het overlijden van Paul.

Verminderen

​Wilt u meer weten? Uw adviseur vertelt u alles over de bestaande mogelijkheden in deze materie.

Verminderen