patrimonium, schenking, belasting, levensverzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Roerende schenking en levensverzekeringen

Een goede manier om successierechten te optimaliseren

Op het moment dat u met pensioen gaat en uw pensioenkapitaal ontvangt, is het moment aangebroken om volop te genieten. Maar ook om even stil te staan bij uw nalatenschap. Zoals iedereen wilt u die nalatenschap fiscaal optimaliseren. Daarom denkt u het best tijdig na over hoe u uw vermogen aan uw kinderen en/of kleinkinderen zult overlaten.

Na uw dood wordt uw patrimonium overgedragen aan uw nabestaanden. De successierechten (erfbelasting)* kunnen in bepaalde gevallen hoog oplopen. Door nu al een gedeelte van uw vermogen te schenken, voorkomt u deze hoge successierechten. 

U kunt uw successie op verschillende manieren zelf in handen nemen. Ga niet over één nacht ijs en laat u adviseren door een bekwame tussenpersoon ​(bijvoorbeeld, zonder beperkend te zijn: ​notaris, fiscalist, advocaat gespecialiseerd in vermogensplanning, ...)

Instrumenten voor successieplanning

 • ​een testament;
 • een huwelijkscontract;
 • een levensverzekering;
 • een handgift, letterlijk de ‘overhandiging van geld tussen twee partijen’;
 • een roerende schenking;
 • een combinatie van een schenking met een levensverzekering;​


Verminderen

Hoeveel bedragen de schenkingsrechten?

​Met een schenking – hand- of bankgift – kunt u successierechten vermijden. Op voorwaarde dat u na uw schenking nog minstens drie jaar blijft leven. Om helemaal zeker te zijn, kunt u uw schenking ook laten registreren en schenkingsrechten betalen. Hoeveel deze schenkingsrechten bedragen, hangt af van het gewest waarin u woont:


 Vlaamse GewestBrusselWaals Gewest
Directe lijn3 %3 %3,3 %
Broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten 7 %7 %5,5 %
Anderen7 %7 %5,5 %

U schenkt aan wie u wilt, wat u wilt en wanneer u wilt.
Een schenking hoeft zich niet te beperken tot uw erfgenamen. U kunt net zo goed iemand anders die u dierbaar is bevoordelen door hem of haar te begiftigen. De schenking mag echter geen afbreuk doen aan de erfdelen die de wet voorziet ten voordele van bepaalde erfgenamen (de zogenoemde reservataire erfgenamen).

U kunt aan de schenking een aantal voorwaarden verbinden:

 •  Zo kunt u bepalen dat het geschonken kapitaal terugkeert naar uw vermogen als de begiftigde vóór u overlijdt (conventionele terugkeer).
 • Of u kunt de mogelijkheid van een financiële last inbouwen, zodat u een aanvullend inkomen uit het geschonken kapitaal kunt behouden, als u dat nodig vindt. 

Zie ook de artikels Schenk nu al een deel van uw patrimonium ... en Uw schenking keert terug naar uw patrimonium als de begiftigde overlijdt.

Verminderen

Combinatie schenking en levensverzekering: een voordelige vermogensoverdracht

Een levensverzekering is een uitgelezen omlossing om de bovenvermelde voorwaarden die u bij de schenking ingebouwd hebt (conventionele terugkeer en financiële last) in de praktijk te brengen. Zie ook de hierboven vermelde artikels.

Er bestaan heel wat mogelijkheden om uw vermogensoverdracht fiscaal te optimaliseren. De levensverzekering is er een van. Win alleszins het advies in van een bekwaam verzekeringsadviseur. Hij werkt een oplossing uit die beantwoordt aan uw doelstelling. Dat kan zijn:

 • successierechten verminderen,
 • een zekere controle behouden,
 • schenken onder voorwaarden,
 • schenken met een haalbare instapdrempel en via een eenvoudige procedure.​

Wilt u meer weten over de combinatie van een schenking en een levensverzekering? Neem dan gerust contact op met uw vertrouwde contactpersoon. Hij kan u informeren over de praktische stappen die u moet volgen. 

​* In Vlaanderen spreekt men van erfbelasting ter vervanging van de vroegere successierechten. In Brussel en Wallonïe spreekt men van successierechten.

Verminderen