Ontdek de bijbehorende producten

De impact van de pensioenhervormingen

Dit verandert er voor uw pensioen

​De regering-Di Rupo heeft een aantal maatregelen genomen om mensen langer aan het werk te houden. Deze maatregelen hebben een impact op uw aanvullend pensioen.

Aanvullend pensioen anders belast

Het pensioenkapitaal dat u via uw werkgever bijeenspaart, wordt sinds 1 juli 2013 anders belast dan vroeger. De nieuwe tarieven gelden voor het pensioenkapitaal dat gevormd is via bijdragen van uw werkgever.

 

Leeftijd uitkering
aanvullend
pensioenkapitaal​
Vóór 01/07/2013 *​ Belastingvoet vanaf 01/07/2013 *​ ​
(Vervroegd)
niet wettelijk
gepensioneerd​
(Vervroegd)
wettelijk gepensioneerd​
60 jaar ​ 16,66 %​ 20,19 %​ 16,66 %​
61 jaar​ 16,66 %​ 18,17 %​ 16,66 %​
62 tot 64 jaar​ 16,66 %​ 16,66 %​ 16,66 %​
65 jaar​
10,09 % (indien effectief actief tot wettelijke pensioenleeftijd)
anders 16,66 %​
10,09 % (indien effectief actief tot wettelijke pensioenleeftijd)
anders 16,66 %​
10,09 % (indien effectief actief tot wettelijke pensioenleeftijd)
anders 16,66 %​

 *Bovenstaande percentages stellen de bedrijfsvoorheffing voor ter gedeeltelijke verrekening van de gemeentetaks. 

Voor de kapitalen gevormd via uw persoonlijke bijdragen verandert er niets.

 

Leeftijd wettelijk

(vervroegd) pensioen​

Belastingvoet **​
60 jaar​
Stortingen voor 1993: 16,66 %
Stortingen na 1993: 10,09 %​
61 jaar​
Stortingen voor 1993: 16,66 %
Stortingen na 1993: 10,09 %​
62 tot 64 jaar​

Stortingen voor 1993: 16,66 %

Stortingen na 1993: 10,09 %​

65 jaar​

Stortingen voor 1993: 16,66 %

Stortingen na 1993: 10,09 %​

 ** Bovenstaande percentages stellen de bedrijfsvoorheffing voor ter gedeeltelijke verrekening van de gemeentetaks. 
Verminderen

Bijzondere socialezekerheidsbijdrage

Sinds 1 januari 2012 is een bijzondere socialezekerheidsbijdrage in voege. Deze bedraagt 1,5 %. Ze wordt geheven wanneer de werkgevers- en de werknemersbijdragen (leven en overlijden) in een groepsverzekering of pensioenfonds op jaarbasis de grens van 30 000 euro overschrijden. Het is de werkgever of vennootschap die de bijdrage betaalt.​
Verminderen

Forfaitair belastingvoordeel persoonlijke bijdragen

Het belastingvoordeel dat u geniet op uw persoonlijke bijdragen in uw aanvullend pensioenplan bedraagt vanaf het aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) forfaitair 30 %. Voordien varieerde het tussen 30 en 40 %.

De pensioenhervorming beoogt ten slotte ook een veralgemening van de tweede pijler , bij voorrang voor diegenen die geen toegang hebben tot de tweede pijler.
Verminderen