Woonbonus en langetermijnsparen optimaal combineren
Ontdek de bijbehorende producten

Uw eigen woning: welk belastingvoordeel en hoe kunt u het optimaliseren?

Start met het langetermijnsparen

De overheid stimuleert zowel het langetermijnsparen als de aanschaf van een eigen woning. Fiscaal worden ze ondergebracht in eenzelfde fiscale korf of afhankelijk van de datum waarop uw hypothecaire lening werd afgesloten, worden ze net in afzonderlijke fiscale korven ondergebracht. Zorg ervoor dat die fiscale korf ook na de afbetaling van uw woonkrediet gevuld blijft, zodat u belastingvoordeel blijft genieten.

Wat zit er in de fiscale korf?

​Op uw premies voor het langetermijnsparen kunt u tot 30 % belastingvermindering genieten. Het maximumbedrag (2350 euro voor het inkomstenjaar 2019) dat u kunt storten, is onder meer afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen.

In sommige gevallen hangt het maximum ook af of u al dan niet een fiscaal voordeel voor uw eigen woning geniet. . 

Dit bestaat uit een belastingvermindering voor:

  • de kapitaalaflossingen en de interesten van uw lening
  • eventuele premies voor  uw schuldsaldoverzekering.

De bevoegdheden met betrekking tot belastingvoordelen voor eigen woningen werden overgedragen aan de Gewesten, met de 6e staatshervorming. Dit zorgt voor verschillende gevallen*, samengevat in de onderstaande tabel.

Datum van de afsluiting van de hypothecaire lening

Optie 1

Vóór 2017 in Brussel
of
Vóór 2016 in Vlaanderen en Wallonië

Optie 2

Vanaf 1 januari 2017 in Brussel
of
Vanaf 1 januari 2016 in Vlaanderen en Wallonië 

Over welke fiscale korf gaat het? Waarvoor krijgt u een belastingvoordeel?

Federaal voordeel.:

- langetermijnsparen

- de uitgaven voor het verwerven of het behoud (???) van de enige en eigen woning

Federaal voordeel.- Langetermijnsparen voor niet-eigen en niet-unieke woningen of voor de premies van een individuele levensverzekering.

Federaal voordeel.:

- Vlaanderen en Wallonië en: uitgaven voor het verwerven of het behoud van de enige en eigen woning

  • - Brussel: geen voordeel
Hoe optimaliseren?Zodra u klaar bent met het aflossen van uw hypotheek, kunt u uw fiscale korf vullen door te beginnen met  langetermijnsparen.Zodra u de mogelijkheid hebt om te sparen, kunt u beginnen met langetermijnsparen.  U combineert in dit geval de federale belastingvermindering voor langetermijnsparen met de regionale belastingvermindering voor de aankoop van uw eigendom!
Verminderen

Optie 1: Hypothecaire lening afgesloten vóór 2017 in Brussel of vóór 2016 in Vlaanderen en Wallonië

Als u kapitaalaflossingen en interesten aangeeft op uw belastingbrief, is de kans groot dat daarmee uw fiscale korf nagenoeg gevuld is. Bekijk met uw adviseur of u ze eventueel nog kunt optimaliseren via uw schuldsaldopremie om maximaal fiscaal voordeel te genieten.

Als uw fiscale korf volledig gevuld is met het fiscaal voordeel voor de eigen woning, heeft het fiscaal geen zin om ook aan langetermijnsparen te doen. 

Maar zodra uw lening afbetaald is, komt er opnieuw fiscale ruimte vrij in de korf. Het zou jammer zijn om die niet te benutten, want zo loopt u al de daaropvolgende jaren belastingvoordeel mis. 

Is uw woonkrediet (bijna) afbetaald en u bent nog geen 65 jaar? Dat is het ideale moment om met langetermijnsparen te beginnen en zo ook de komende jaren een mooi belastingvoordeel te genieten.

Om deze vermindering te kunnen genieten, dient u een belastbaar beroepsinkomen te hebben. ​
Verminderen

Optie 2: Hypothecaire lening afgesloten vanaf 1 januari 2017 in Brussel of 2016 in Vlaanderen en Wallonië

Als uw hypothecaire lening voor een enige en eigen woning afgesloten werd vanaf 2016 in Vlaanderen of Wallonië of vanaf 2017 in Brussel, kunt u ook  belastingvermindering krijgen in het kader van langetermijnsparen (op federaal niveau)*. U kunt dus de belastingvoordelen van uw eigen huis combineren met uw langetermijnsparen. Hieruit volgt dat u in 2019 een premie van maximaal € 2.350 kunt sparen voor langetermijnsparen, zelfs als u van een regionaal belastingvoordeel geniet voor uw hypotheeklening.

* Onder voorbehoud van wijziging van de huidige wetgeving.

Verminderen

Hoeveel kunt u sparen met langetermijnsparen? En wat is uw belastingvoordeel?

​Het maximale bedrag dat u kunt storten voor langetermijnsparen is variabel: het bedraagt ​​176,40 euro + 6% van uw jaarlijks belastbaar beroepsinkomen, met een maximum van 2350 euro voor het inkomstenjaar 2019.
Met dit bedrag kunt u genieten van een belastingvermindering van maximaal 30% *.
Deze eenvoudige tool berekent uw voordeel: ontdek hier hoeveel belastingvoordeel u krijgt dankzij langetermijnsparen.

Verminderen

Pensioensparen

Het pensioensparen zit niet in dezelfde fiscale korf als de woonbonus en het langetermijnsparen. Dat betekent dat u fiscaal voordelig kunt pensioensparen en tegelijk het belastingvoordeel op uw enige en eigen woning kunt genieten.

Verminderen

​​​​​