Woonbonus en langetermijnsparen optimaal combineren
Ontdek de bijbehorende producten

Niet langer een regionaal fiscaal voordeel voor de eigen woning?

Start met het federale langetermijnsparen*

​De overheid stimuleert zowel het langetermijnsparen als de aanschaf van een eigen woning. Fiscaal worden ze ondergebracht in eenzelfde ‘fiscale korf’ (voor hypothecaire leningen afgesloten vóór 2016 in Vlaanderen of Wallonië en vóór 2017 in Brussel)​. Zorg ervoor dat die fiscale korf ook na de afbetaling van uw woonkrediet gevuld blijft, zodat u belastingvoordeel blijft genieten.  

Wat zit er in de fiscale korf?

Op de premies voor het federale langetermijnsparen kunt u tot 30 % belastingvermindering genieten. Het maximumbedrag (2350 euro voor het inkomstenjaar 2019) dat u kunt storten, is onder meer afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen. 

Het maximum hangt ook af van het feit of u al dan niet een fiscaal voordeel voor de eigen woning geniet. U kunt namelijk een belastingvoordeel genieten op de kapitaalaflossingen en interesten van uw hypothecaire lening voor die woning. Hetzelfde geldt eventueel voor de premies van de bijhorende schuldsaldoverzekering.

Verminderen

Hoe de korf optimaliseren?

​Als u kapitaalaflossingen en interesten aangeeft op uw belastingbrief, is de kans groot dat daarmee uw fiscale korf nagenoeg gevuld is. Bekijk met uw adviseur of u ze eventueel nog kunt optimaliseren via uw schuldsaldopremie om maximaal fiscaal voordeel te genieten.

Als uw fiscale korf volledig gevuld is met het fiscaal voordeel voor de eigen woning, heeft het fiscaal geen zin om ook aan langetermijnsparen te doen.

Maar zodra uw lening afbetaald is, komt er opnieuw fiscale ruimte vrij in de korf. Het zou jammer zijn om die niet te benutten, want zo loopt u al de daaropvolgende jaren belastingvoordeel mis.

Is uw woonkrediet (bijna) afbetaald en u bent nog geen 65 jaar? Dat is het ideale moment om met langetermijnsparen te beginnen en zo ook de komende jaren een mooi belastingvoordeel te genieten.

Om deze vermindering te kunnen genieten, dient u een belastbaar beroepsinkomen te hebben. ​

Lees hier waarom u niet altijd hoeft te wachten tot uw hypotheeklening afbetaald is om met langetermijnsparen te starten.

Verminderen

Pensioensparen

​Het pensioensparen zit niet in dezelfde fiscale korf als de woonbonus en het langetermijnsparen. Dat betekent dat u fiscaal voordelig kunt pensioensparen en tegelijk het regionale belastingvoordeel op uw enige en eigen woning kunt genieten.

* Het langetermijnsparen waarvan sprake in dit artikel, is de belastingvermindering die van toepassing is op de premies van individuele levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening ​of die gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening voor een niet-eigen woning. 


De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van een klant en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
Verminderen

​​​​​