pensioenbelegging
Ontdek de bijbehorende producten

Hoe rendement halen uit een pensioenverzekering?

Beleg voor je pensioen in tak 23

​Pensioensparen is en blijft interessant voor de fiscale voordelen die het oplevert. Maar net als bij de spaarboekjes is het rendement op een klassieke pensioenspaarverzekering minder dan vroeger. Wat kun je doen om meer te halen uit je pensioenverzekering? Beleg in tak 23.

Het is absoluut nodig dat je zelf spaart voor je pensioen, daar twijfelt ondertussen niemand nog aan. Want het pensioengeld dat je van de overheid krijgt, is niet voldoende om het leven te leiden dat je vóór je pensioen gewoon was. Volgens een schatting van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) bedraagt het wettelijk pensioen van een Belgische werknemer immers gemiddeld 66 % van zijn laatste nettoloon. Voor heel wat zelfstandigen en loontrekkenden is dat zelfs nog veel minder.

Om aanvullend pensioen op te bouwen kun je pensioensparen via een pensioenfonds bij een bank of via een pensioenspaarverzekering. Wat het verschil is tussen beide, lees je hier.

Maar wist je dat je niet alleen kunt sparen, maar ook kunt beleggen voor je pensioen? Het kan je meer rendement opleveren en een grotere pensioenspaarpot voor later.

Verminderen

Potentieel meer rendement met tak 23-beleggingsverzekering

​Spaar je via een klassieke pensioenspaarverzekering (tak 21), dan weet je quasi zeker welk kapitaal je gaat krijgen bij je pensioen. Dat biedt zekerheid, zonder meer.

Met een pensioenbeleggingsverzekering (tak 23) mik je op meer. Zo'n verzekering belegt in een mix van fondsen. Beleggen houdt risico in: het rendement is afhankelijk van de prestaties van de beleggingsfondsen (tak 23) die je gekozen hebt, het geïnvesteerde bedrag kan schommelen gedurende de tijd en je hebt geen garantie dat je je kapitaal volledig terugkrijgt, noch dat je een bepaald rendement haalt. Het financiële risico ligt volledig bij jou. Maar wanneer beleggen in tak 23 doordacht en professioneel gebeurt, kan het je ook meer opleveren dan een spaarrekening of een klassieke pensioenspaarverzekering. Daarom kan het interessant zijn om het te overwegen. Temeer omdat jij zelf aangeeft welk risico je wilt nemen.

Fiscaal is zo'n pensioenbeleggingsverzekering even interessant als een pensioenspaarverzekering.

  • Valt je verzekering onder het langetermijnsparen, dan kun je tot 2 310 euro storten (in functie van je netto beroepsinkomsten) en een belastingvermindering tot 30 % krijgen op de premies. Je betaalt wel een taks van 2 % op je premies.

  • Gaat het om pensioensparen, dan kun je kiezen: ofwel stort je een bedrag tussen 960 en 1 230 euro en geniet je een belastingvermindering van 25 % op de premies. Ofwel stort je maximaal 960 euro en geniet je een belastingvermindering van 30 % op de premies. Je betaalt geen premietaks.

Wanneer je bij langetermijn- of pensioensparen de gestorte premies fiscaal aftrekt, dan wordt er op je zestigste of op de tiende verjaardag van je contract een zogenoemde anticipatieve taks van 10 % ingehouden. Neem je het kapitaal van je verzekering op voordat de anticipatieve taks geheven wordt, dan kan de taks oplopen tot 33 %. Sowieso hangt de fiscaliteit van je pensioenbeleggingsverzekering af van je individuele situatie en ze kan in de toekomst wijzigen. Bij overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn.

Verminderen

Welke voordelen heeft Multimanagement?

​Beleggen houdt altijd een risico in, maar in ruil is er meer rendement mogelijk. Eens je beslist hebt om te beleggen voor je pensioen, wil je natuurlijk wel dat er zo verstandig mogelijk wordt omgesprongen met je geld.

Verstandig beleggen kan dankzij Multimanagement, een techniek die AG Insurance heeft ontwikkeld. Het werkt als volgt:

  1. de beleggingen worden gespreid over verschillende sectoren, regio's en activaklassen (aandelen, obligaties, cash, enzovoort),
  2. de beleggingsfondsen worden beheerd door meerdere gespecialiseerde fondsbeheerders. Waarom? Heel eenvoudig: verschillende fondsbeheerders met ieder hun eigen expertise, beheerstijl en visie kunnen en weten samen nu eenmaal meer dan één fondsbeheerder.

Deze aanpak van spreiding mikt op een kleiner risico en minder schommelingen.

Verminderen

Beleggen voor je pensioen kan een alternatief zijn voor pensioensparen

Wil je pensioenverzekering met meer potentieel? Overweeg dan zeker een tak 23-levensverzekering als alternatief voor het spaarboekje of de klassieke pensioenspaarverzekering. Deze beleggingsverzekering is fiscaal interessant en met een verstandige beleggingsaanpak zorgt ze mogelijk voor meer pensioen.

Verminderen