Begin voor uw 55e te sparen voor uw pensioen
Ontdek de bijbehorende producten

Begin voor uw 55e te sparen voor uw pensioen

Sla twee vliegen in één klap

​U bent bijna 55 jaar. Fiscaal gezien is dit een ideaal moment om te sparen voor uw pensioen, zeker als u dat tot nu toe nog niet deed. U hebt de keuze tussen pensioensparen en langetermijnsparen, maar u kunt beide ook gewoon combineren.

Pensioensparen

De minimumduur van een pensioenspaarverzekering bedraagt tien jaar. Als u het contract vóór uw 55e onderschrijft, dan loopt het af op uw wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar). Wanneer u 60 jaar wordt, wordt een eenmalige bevrijdende taks van 8 % geheven (volgens de huidige fiscale wetgeving) . Dit biedt u mooie fiscale perspectieven. Want de premies die u daarna betaalt - tussen uw 60e en uw 65e - leveren u wel een fiscaal voordeel op, maar het kapitaal dat u in deze jaren bijeen spaart, wordt niet meer belast. Tweemaal winst dus.

Wacht u tot na uw 55e om met pensioensparen te starten, dan loopt uw contract minstens tien jaar. Vanaf het jaar dat u 65 wordt, kunt u geen premie meer storten. Er is geen taxatie op uw 60e, maar wel op de tiende verjaardag van uw contract of op het moment dat de prestatie wordt uitgekeerd. Dit betekent dat u nooit de gelegenheid hebt om tegelijk premies af te trekken en belastingvrij te sparen. Starten met pensioensparen vóór uw 55e is dus de boodschap.

Dit jaar kunt u tot 960 euro fiscaal voordelig storten in een pensioenspaarverzekering. Dit levert u een belastingvoordeel op van 30%, wat neerkomt op 288 euro. Parallel met het bestaande stelsel heeft de regering beslist een tweede stelsel in te voeren met de mogelijkheid om tot 1230 euro te storten voor uw pensioensparen. Als u meer wenst te storten dan 960 euro zal de belastingvermindering nog maar 25 % bedragen. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden als belastingplichtige en kan in de toekomst wijzigen.
Verminderen

Langetermijnsparen

Dezelfde redenering geldt voor het langetermijnsparen. Sluit u een contract vóór uw 55e, dan wordt u belast op uw 60e en kunt u daarna fiscaal het onderste uit de kan halen.

Dit jaar kunt u tot 2310 euro fiscaal voordelig storten in het stelsel van het langetermijnsparen. Dit levert u eveneens een belastingvoordeel op van 30%, omgerekend 693 euro. Opgelet, de maximumpremie in het langetermijnsparen hangt af van uw belastbaar inkomen. Dat is niet het geval bij het pensioensparen. Ook hier hangt de fiscale behandeling af van uw individuele omstandigheden als belastingplichtige en kan ze in de toekomst wijzigen.
Verminderen

Combinatie

U kunt ook pensioensparen en langetermijnsparen combineren. Lees hier hoe u dat doet.
Verminderen