brugpensioen en prepensioen
Ontdek de bijbehorende producten

Brugpensioen en prepensioen: wat is het verschil?

​Brugpensioen is een vorm van werkloosheid. Een bruggepensioneerde krijgt een werkloosheidsuitkering, verhoogd met een vergoeding van zijn ex-werkgever.
Van prepensioen spreken we als iemand met pensioen gaat vóór de wettelijke pensioenleeftijd.
Brugpensioen kan enkel in de privésector.

​Wie met brugpensioen gaat, wordt eigenlijk werkloos. De officiële benaming is ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’. Een bruggepensioneerde ontvangt geen pensioen. Hij wordt ontslagen en krijgt een werkloosheidsuitkering die aangevuld wordt door een maandelijkse vergoeding van zijn voormalige werkgever. Om met brugpensioen te kunnen gaan, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Prepensioen of vervroegd pensioen betekent dat u op pensioen gaat vóór de wettelijke pensioenleeftijd. Iemand die op prepensioen is, ontvangt dus een wettelijk pensioen.
Ook om met prepensioen te kunnen gaan, zijn er een aantal voorwaarden:

  • het kan ten vroegste als u 60 jaar en 6 maanden oud bent;
  • uw loopbaan moet minstens 38 dienstjaren tellen;
  • in elk van die loopbaanjaren werkte u ten minste één derde van een voltijdse tewerkstelling.

De komende jaren wordt de leeftijd waarop u met prepensioen kunt en het aantal jaren dat u gewerkt hebt, systematisch opgetrokken:​


Verminderen

​​