Pensioensparen: een kleine inspanning voor een groot comfort!

​​Of u nu pas bent gestart met werken of u nadert stilaan uw pensioen, ongeacht uw leeftijd of situatie, pensioensparen is een must!
 
Stel uw levensstandaard veilig 

Stel uw levensstandaard veilig
U wenst actief van het leven te blijven genieten, ook na uw pensionering? In dat geval volstaat uw wettelijk pensioen waarschijnlijk niet.
Met pensioensparen kijkt u vooruit en spaart u nu al voor uw toekomstige activiteiten.


 
Betaal minder belastingen 

Betaal minder belastingen
Minder belastingen betalen, dat wil toch iedereen? Met een pensioenspaarverzekering kunt u dit jaar onmiddellijk 30 % van de gestorte premies recupereren. Dit stemt overeen met een belastingvermindering die kan gaan tot 282 euro (+ gemeentebelasting) als u het maximumbedrag van 940 euro stort.

Op uw 60e verjaardag of op de 10e verjaardag van het contract dat u afsloot na uw 55e, wordt een anticipatieve heffing van 8 % (eenmalige belasting) afgehouden van het opgebouwde pensioenkapitaal (rekening houdend met de andere wettelijke verplichtingen). Dankzij deze eenmalige anticipatieve heffing betaalt u geen belastingen meer op de stortingen na uw 60e verjaardag. Bij vervroegde afkoop van uw contract zijn er mogelijke kosten en wordt het kapitaal belast aan 33 % (verhoogd met de gemeentebelasting) in plaats van aan het voordelige tarief van 8 %.

Merk op dat de fiscaliteit en de eindtaxatie kunnen wijzigen in de toekomst.


 
Surf mee, maar wel in alle zekerheid 

Surf mee, maar wel in alle zekerheid
Sparen moet niet zomaar licht worden genomen. Zekerheid op uw oude dag is heel belangrijk. Met pensioensparen belegt u niet direct op de beurs. U weet op voorhand wat u minimum krijgt op de einddatum. Maar dat is nog niet alles: zelfs als de maatschappij in gebreke blijft, beschermt het waarborgfonds u tot 100 000 euro.


 
Opteer voor een solide verzekeringsmaatschappij 

Opteer voor een solide verzekeringsmaatschappij
De ene verzekeringsmaatschappij is de andere niet. Door te kiezen voor AG Insurance kiest u voor een betrouwbare partner die uw geld beheert als een goede huisvader. Bij AG Insurance komen stabiliteit en zekerheid op de eerste plaats.


 
Ga voor een vaste rentevoet als stevige basis voor uw rendement 

Ga voor een vaste rentevoet als stevige basis voor uw rendement
De verzekering pensioensparen van AG Insurance biedt u op dit ogenblik een gewaarborgde interestvoet van 0,75 %. Deze is van toepassing op de nettopremie (premie zonder taksen en instapkosten) en is gewaarborgd voor de resterende looptijd van het contract. De vroegere stortingen genieten de interestvoet die op het moment van de storting van kracht was.

Een jaarlijkse winstdeling kan ook een serieuze boost geven aan uw rendement. Deze winstdeling is echter niet gewaarborgd en hangt af van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance. 


 

Maak zelf de berekening

Bereken zelf hoeveel een pensioenspaarverzekering van AG Insurance oplevert als u vanaf nu elk jaar het fiscale maximum spaart. Schuif met de balk tot u uw huidige leeftijd terugvindt. Vroeg begonnen is half gewonnen. Dankzij het sneeuwbaleffect neemt uw eindkapitaal een stevige vlucht als u jong bent begonnen met sparen​. Het nettokapitaal op einddatum gaat uit van een jaarlijkse spaarbedrag van 940 euro (tot de leeftijd van 64 jaar), maar houdt geen rekening met eventuele toegekende winstdelingen.

LEEFTIJD BIJ ONDERSCHRIJVING

18 JAAR
60 JAAR
XX JAAR


IK WIL VEILIG SPAREN!

 

NETTO KAPITAAL EINDDATUM

€99.999

FISCAAL VOORDEEL

99.999

EFFECTIEF BETAALD BEDRAG

99.999

BETAALDE PREMIE

99.999Deze simulatie is gebaseerd op een fiscaal voordeel van 30 % per gestorte premie en houdt rekening met een gemeentetaks van 7,5 %. De minimumduur van een contract is 10 jaar en het is niet meer mogelijk om nog stortingen uit te voeren in het jaar waarin u 65 jaar wordt. Het nettokapitaal op einddatum houdt rekening met de anticipatieve taks die wordt afgehouden op uw 60e verjaardag (of op de 10e verjaardag van het contract). Het fiscaal voordeel is enkel gebaseerd op het belastingvoordeel van 30% (op de gestorte premies) dat vandaag van toepassing is. De toegepaste gewaarborgde jaarlijkse rentevoet bedraagt 0,75 % en de kosten bedragen 6,5 %. Het vermelde rendement is geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. Dit kan zowel naar boven als naar beneden afwijken.

Deze website bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Voor deze verzekeringsproducten gelden uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden gesteld aan het verzekerd risico. De juiste omvang en looptijd ervan leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be. Deze informatie, een premieberekening en offerte, is ook gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance, tel.: 02 664 02 00, mail: customercomplaints@aginsurance.be. Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as.