Wat is mijn fiscaal voordeel door langetermijnsparen?
Delen
Ontdek de bijbehorende producten

Hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel van mijn langetermijnsparen*?

 

​Langetermijnsparen levert een belastingvoordeel van 30 % op de gestorte premies op. Voor inkomstenjaar 2016 kunt u maximaal 2.260 euro storten. Het voordeel kan dus oplopen tot 678 euro. Deze belastingvermindering maakt het rendement van uw langetermijnsparen extra interessant.

Als u een storting doet in langetermijnsparen, levert u dat een belastingvoordeel van 30 % op.

Op uw 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract als u dit onderschreef vanaf de leeftijd van 55 jaar) is er een anticipatieve heffing van 10 %).

Voorbeeld:

In 2016 stort u het maximale bedrag dat is toegestaan door de fiscus, namelijk 2 260 euro. U vermeldt dit bedrag in uw belastingaangifte voor het aanslagjaar 2017. U geniet dan een belastingvermindering van 30 %, ofwel 678 euro. En aangezien u geen gemeentetaks betaalt op dit bedrag, is uw voordeel nog groter (tussen 32 en 33 % naargelang het belastingpercentage dat van toepassing is in uw gemeente).
Dit fiscaal voordeel bevordert het rendement van uw langetermijnsparen.

Verminderen

​De belastingvermindering van de premies die u stort in het kader van je langetermijnsparen gebeurt in dezelfde fiscale korf als die van onder andere kapitaalaflossingen, intresten en de premies van de schuldsaldoverzekering voor uw hypothecaire lening van uw eigen woning. 
Voor uw inkomsten van 2016 is het maximale bedrag voor deze fiscale korf 2 260 euro. 
Met andere woorden: afhankelijk van het Gewest waar u woont en wanneer u uw hypothecaire lening hebt afgesloten, bestaat de kans dat u geen of slechts een beperkt fiscaal voordeel kunt genieten via langetermijnsparen. Bijgevolg is langetermijnsparen vooral van belang vóór het afsluiten van een hypothecaire lening of als uw lening volledig terugbetaald is.

In tegenstelling tot het pensioensparen blijft het fiscaal voordeel van het langetermijnsparen ook mogelijk na 65 jaar. De belastingverminderen kan namelijk worden toegepast tijdens de volledige looptijd van uw contract.
Om aanspraak te kunnen maken op deze vermindering, moeten er wel belastingen verschuldigd zijn.

* Het langetermijnsparen waarvan in dit artikel sprake is, is de belastingvermindering die van toepassing is op de premies van individuele levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening.

Verminderen