Kan ik pensioensparen en langetermijnsparen inbrengen in mijn belastingaangifte?
Ontdek de bijbehorende producten

Kan ik pensioensparen en langetermijnsparen inbrengen in mijn belastingaangifte?

​U kunt zowel de premie voor uw pensioensparen als voor uw langetermijnsparen* ingeven in uw belastingaangifte. Ze leveren u een mooi fiscaal voordeel op van 25 % of 30 % op de gestorte premies.

Met pensioensparen en langetermijnsparen kunt u een mooi extra pensioenkapitaal bijeensparen. Bovendien worden beide spaarvormen fiscaal aangemoedigd: ze leveren u een belastingvoordeel van 25 % of 30 % op de gestorte premies op, dat u kunt cumuleren.

Op uw 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract als u dit onderschreef vanaf de leeftijd van 55 jaar) is er een anticipatieve heffing van 8 % voor pensioensparen en van 10 % voor langetermijnsparen. Bij langetermijnsparen is een taks van 2 % op de premies verschuldigd.

Verminderen

Belastingvoordeel

Voor het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) mag u voor uw pensioensparen maximaal 960 of 1230 euro inbrengen in uw belastingaangifte. Indien u een premie stort die lager is dan of gelijk aan 960 euro, geniet u een belastingvoordeel van 30 % op de gestorte premies. Indien u een premie tussen 960 en 1230 euro stort, geniet u een fiscaal voordeel van 25 % op de gestorte premies. Dat levert u een belastingvoordeel op van:

  • 288 euro indien u tot 960 euro stort
  • 307,5 euro indien u tot 1230 euro stort

 

Langetermijnsparen levert u een belastingvermindering van 30 % op de gestorte premies op. Voor inkomstenjaar 2018 kunt u maximaal 2310 euro storten**. U geniet dan een fiscaal voordeel van 693 euro.

Let wel: het langetermijnsparen zit in dezelfde fiscale korf als die van onder andere kapitaalaflossingen, intresten en premies van de schuldsaldoverzekering van uw hypothecaire lening van uw eigen woning. Met andere woorden: afhankelijk van het Gewest waar u woont en wanneer u uw hypothecaire lening hebt afgesloten, bestaat de kans dat u geen of slechts een beperkt fiscaal voordeel kunt genieten via het langetermijnsparen. Lees meer over de woonbonus en de fiscaliteit van het langetermijnsparen.

Verminderen

Op uw belastingaangifte

​Concreet kunt u in uw belastingaangifte uw pensioen- en langetermijnsparen hier invullen:

  • premies voor pensioensparen:
    Vak X (uitgaven die recht geven op belastingvermindering) onder punt D (Pensioensparen).
  • premies voor langetermijnsparen:
    Vak IX (interesten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel) onder punt 5 (Premies voor individuele levensverzekeringen).

 

* Het langetermijnsparen waarvan in dit artikel sprake is, is de belastingvermindering die van toepassing is op de premies van individuele levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening of die gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening voor een niet-eigen woning.  

** De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de belastingplichtige en kan in de toekomst wijzigen.

Verminderen