Kan ik pensioensparen en langetermijnsparen inbrengen in mijn belastingaangifte?
Ontdek de bijbehorende producten

Kan ik pensioensparen en langetermijnsparen* inbrengen in mijn belastingaangifte?

 

​U kunt zowel de premie voor uw pensioensparen als voor uw langetermijnsparen ingeven in uw belastingaangifte. Ze leveren u een mooi fiscaal voordeel op van 30% op de gestorte premies.

Met pensioensparen en langetermijnsparen kunt u een mooi extra pensioenkapitaal bijeensparen. Bovendien worden beide spaarvormen fiscaal aangemoedigd: ze leveren u elk een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premies op, dat u kunt cumuleren.

Op uw 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract als u dit onderschreef vanaf de leeftijd van 55 jaar) is er een anticipatieve heffing van 8 % voor pensioensparen en van 10 % voor langetermijnsparen.

Verminderen

Belastingvoordeel

Voor het inkomstenjaar 2017 kon u uw pensioenspaarpremies tot 940 euro inbrengen in uw belastingaangifte en uw premie voor langetermijnsparen tot 2260 euro**. Dit jaar, levert u dat een belastingvoordeel op van:

  • maximaal 282 euro voor pensioensparen;
  • maximaal 678 euro voor langetermijnsparen.

 

Let wel: het langetermijnsparen zit in dezelfde fiscale korf als die van onder andere kapitaalaflossingen, intresten en premies van de schuldsaldoverzekering van uw hypothecaire lening van uw eigen woning. Met andere woorden: afhankelijk van het Gewest waar u woont en wanneer u uw hypothecaire lening hebt afgesloten, bestaat de kans dat u geen of slechts een beperkt fiscaal voordeel kunt genieten via het langetermijnsparen. Lees meer over de woonbonus en de fiscaliteit van het langetermijnsparen.

Verminderen

Op uw belastingaangifte

​Concreet kunt u in uw belastingaangifte uw pensioen- en langetermijnsparen hier invullen:

  • premies voor pensioensparen:
    Vak X (uitgaven die recht geven op belastingvermindering) onder punt E (Pensioensparen).
  • premies voor langetermijnsparen:
    Vak IX (interesten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel) onder punt E (Premies voor individuele levensverzekeringen).

 

* Het langetermijnsparen waarvan in dit artikel sprake is, is de belastingvermindering die van toepassing is op de premies van individuele levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening.  

** De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de belastingplichtige en kan in de toekomst wijzigen.

Verminderen