Hoe wordt het kapitaal van mijn groepsverzekering belast?
Ontdek de bijbehorende producten

Hoe wordt het kapitaal van mijn groepsverzekering belast?

​Van het kapitaal van uw groepsverzekering worden een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Daarnaast betaalt u bedrijfsvoorheffing.

Op het kapitaal van uw groepsverzekering betaalt u concreet:

  • een ziekte- en invaliditeitsbijdrage van 3,55 % (Riziv-bijdrage). Het percentage
    van 3,55 % wordt berekend op het totale brutokapitaal, inclusief de winstdeling.
  • een solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2 % op het totale brutokapitaal inclusief winstdeling.
  • de bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het brutokapitaal zonder de winstdeling. Van het kapitaal wordt ook eerst de Riziv- en de solidariteitsbijdrage afgehouden.
    Het tarief van de bedrijfsvoorheffing hangt af van wie de premies voor uw groepsverzekering betaald heeft: de werkgever, uzelf of beide.

Dit zijn de tarieven voor het gedeelte van het kapitaal dat gevormd werd door werkgeversbijdragen: ​

Leeftijd uitkering aanvullend pensioenkapitaal​​ ​Belastingvoet *
(vervroegd)
niet wettelijk gepensioneerd
(vervroegd)
wettelijk gepensioneerd​
60 jaar​20,19 % ​16,66 %​
61 jaar​18,17 %​16,66 %​
62 tot 64 jaar​16,66 % ​16,66 %​
65 jaar​10,09 % (indien effectief actief tot wettelijke pensioenleeftijd) anders 16,66 %​
10,09 % (indien effectief actief tot wettelijke pensioenleeftijd) anders 16,66 %​

* Bovenstaande percentages stellen de bedrijfsvoorheffing voor ter gedeeltelijke verrekening van de gemeentetaks.

Voor het gedeelte van het pensioenkapitaal dat opgebouwd werd met uw persoonlijke bijdragen geldt het volgende tarief:
  • een bedrijfsvoorheffing van 16,66 % op het kapitaal opgebouwd via persoonlijke stortingen van vóór 1 januari 1993.
  • een bedrijfsvoorheffing van 10,09 % op het kapitaal opgebouwd via persoonlijke stortingen vanaf 1 januari 1993.

De bedrijfsvoorheffing is in feite een voorschot op de inkomstenbelastingen die u verschuldigd bent. De definitieve aanslag gebeurt via uw belastingaangifte en houdt rekening met de exacte gemeentebelastingen in uw woonplaats.

Verminderen