Hoeveel premie max. storten in langetermijnsparen 2016?
Ontdek de bijbehorende producten

Hoeveel kan ik in 2018 storten in mijn langetermijnsparen?

In 2018 kunt u tot 2310 euro aan federale langetermijnsparen* doen (afhankelijk van uw netto beroepsinkomen). In dat geval bespaart u tot 693 euro belastingen (+ gemeentetaks). De belastingvermindering bedraagt immers tot 30 % van de gestorte premie.

Het maximale spaarbedrag is 172,80 euro + 6 % van uw netto belastbaar beroepsinkomen. Is uw netto belastbaar inkomen echter meer dan 35.620 euro, dan hoeft u zich van deze formule niets aan te trekken. U mag dan gewoon het maximumbedrag van 2310 euro storten.


Bereken het bedrag dat u kunt sparen !


Op uw 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract als u dit onderschreef vanaf de leeftijd van 55 jaar), is er een anticipatieve heffing van 10 % en is er een taks van 2 % op de premies verschuldigd. Bij vervroegde afkoop van uw contract wordt het kapitaal belast aan 33 % (verhoogd met de gemeentebelasting).

Let op:

Dit fiscale maximum is ook afhankelijk van de fiscale aftrekmogelijkheden van uw hypothecair krediet voor uw eigen woning. Langetermijnsparen wordt namelijk in dezelfde fiscale korf in mindering gebracht als de intresten en de kapitaalaflossingen van uw hypothecaire lening alsook premies die u betaalt voor een schuldsaldoverzekering. Bij twijfel raadpleegt u het best uw tussenpersoon.
Hebt u een hypothecaire lening waarvoor de fiscale korf van het langetermijnsparen is, dan kunt u wel nog aan pensioensparen doen. Of – als u zelfstandige bent – sparen voor uw pensioen in een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Ook deze formules leveren een interessant fiscaal voordeel op.​

Langetermijnsparen zorgt voor een belastingvoordeel tot 30 %. Voor elke 100 euro die u in langetermijnsparen stort, betaalt u 30 euro minder belastingen. Omdat u op dit bedrag evenmin gemeentetaks verschuldigd bent, valt uw eigenlijke fiscaal voordeel nog iets hoger uit.​


* Het langetermijnsparen waarvan in dit artikel sprake is, is de belastingvermindering die van toepassing is op de premie van individuele levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening of die gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening voor een niet-eigen woning.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van een klant en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.​