Top Multilife langetermijnsparen
Beleg en geniet een aanvullend pensioenkapitaal met een potentieel hoog rendement, in combinatie met een fiscaal voordeel.
Ontdek deze producten bij:
Uw makelaar
Eveneens beschikbaar bij:
 
Interessante fiscaliteit

Beleg voor uw pensioen en recupereer tot 30 % van uw storting.

Potentieel aantrekkelijk rendement

In de huidige economische conjunctuur kunt u streven naar een potentieel hoog rendement op lange termijn.

Beleg zoals u zelf kiest

U bepaalt - binnen de fiscale grenzen - hoeveel u belegt. Dit kan al vanaf 35 euro.

Bescherming van uw dierbaren

U kiest vrij uw begunstigden - binnen de wettelijke beperkingen - bij overlijden.

Diversificatie

U belegt in gediversifieerde fondsen beheerd door specialisten via een multimanagementstrategie die het risico beperkt dankzij de combinatie van verschillende beheerstijlen.

Product met ecologische en sociale kenmerken of met een duurzame beleggingsdoelstelling

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.

 

Wat is Top Multilife langetermijnsparen?

Top Multilife langetermijnsparen is een individuele tak 23-levensverzekering zonder vervaldag waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen. Deze verzekering is bedoeld voor natuurlijke personen van 18 tot 64 jaar die in België verblijven en hun belastingaangifte willen optimaliseren, maar ook iets meer risico willen nemen om een hoger rendement te behalen. Deze verzekering, ontwikkeld door AG Insurance en verdeeld door uw tussenpersoon, is onderworpen aan het Belgische recht.

Dit is een ideale oplossing als uw hypothecaire lening is terugbetaald en u al aan pensioensparen doet.

Top Multilife ELT  
Wat biedt Top Multilife langetermijnsparen mij?
 • Een potentieel aantrekkelijker rendement
  Top Multilife is bedoeld voor beleggers die streven naar een potentieel hoger rendement. Deze verzekering is gelinkt aan beleggingsfondsen. Het geïnvesteerde bedrag kan dan ook schommelen in de tijd.

 • Fiscaal voordeel
  U recupereert tot 30 % van het gestorte bedrag. Als u bijvoorbeeld 2350 euro (maximumplafond op basis van uw nettoberoepsinkomen) stort, geniet u tot 705 euro fiscaal voordeel.

 • Overlijdensdekking op maat
  Bij overlijden ontvangen uw dierbaren de reserve van uw contract. Om hen te helpen het financieel verlies te overbruggen, kunt u hen extra beschermen met een aanvullende overlijdensdekking.

Informatie over duurzaamheid

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken van dit product is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid.

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten", vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhorende jaarlijkse rapport. 

Top Multilife ELT  
Top Multilife ELT  
Wat zijn de beschikbare fondsen?


Met Top Multilife kunt u kiezen tussen 5 interne beleggingsfondsen die actief beheerd worden door specialisten. U kunt dus een of meerdere van de volgende fondsen kiezen, op basis van uw beleggersprofiel en verwachtingen:

 • Tactical Asset Allocation
  De portefeuille wordt afgestemd op de marktomstandigheden, binnen bepaalde grenzen (minimum en maximum) en rekening houdend met het profiel.  
  -   AG Life Dynamic Portfolio: combinatie van verschillende wereldwijd gespreide fondsen
      (aandelen, obligaties, vastgoed, alternatieve beleggingen, cash), dynamisch profiel.
  -   AG Life Neutral Portfolio: combinatie van verschillende wereldwijd gespreide fondsen
      (aandelen, obligaties, vastgoed, alternatieve beleggingen, cash), neutraal profiel.

 • Strategic Asset Allocation
  Vaste verdeling van de activaklassen:
  -   AG Life Growth: ongeveer 75 % aandelen en 25 % obligaties, wereldwijd. Een groot deel
      van het fonds is momenteel belegd in de eurozone.
  -   AG Life Balanced: ongeveer 50 % aandelen en 50 % obligaties, wereldwijd. Een groot
      deel van het fonds is momenteel belegd in de eurozone.
  -   AG Life Stability: ongeveer 75 % obligaties en 25 % aandelen, wereldwijd. Een groot deel
      van het fonds is momenteel belegd in de eurozone.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw beleggersprofiel en uw behoeften. Als hij u een product aanraadt in het kader van beleggingsadvies, moet hij nagaan of dit product geschikt is op grond van uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

U vindt verdere informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen op de hen toegekende pagina​ alsook in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel voor een beter begrip van hun beleggingspolitiek, aarzel niet om deze reglementen hier​ te consulteren.Welke bescherming biedt Top Multilife langetermijnsparen mij?

Top Multilife bevat geen enkele rendements- of kapitaalswaarborg. Het rendement hangt af van de prestaties van de fondsen die u gekozen hebt. Deze prestaties verschillen naargelang de schommelingen op de financiële markten. Dit systeem kan dus zeer mooie rendements-perspectieven bieden op lange termijn, maar ook nadelig zijn in moeilijke beurstijden.

Top Multilife ELT  
Top Multilife ELT  
Welke overlijdensdekking biedt Top Multilife langetermijnsparen mij?

Bij overlijden van de verzekerde betaalt AG Insurance de aangeduide begunstigde een kapitaal uit. Dat bedrag is minstens gelijk aan de waarde (in euro) van alle eenheden die zijn toegewezen aan het contract.

Er kunnen aanvullende waarborgen op maat aan gekoppeld worden. U kunt dus een minimale of aanvullende overlijdensdekking toevoegen aan uw contract, of voorzien in een kapitaal bij overlijden en invaliditeit als gevolg van een ongeval, en ook in een dekking bij arbeidsongeschiktheid.


Met welke kosten moet ik rekening houden?

 

 • Instapkosten
  4 % van de gestorte premie(s) of van de overgedragen reserve.
 • Beheerkosten
  Specifieke kosten verbonden aan de fondsen, die automatisch van de eenheidswaarden worden afgehouden. Anders gezegd, deze kosten worden rechtstreeks afgetrokken bij de berekening van de eenheidswaarden. U vindt de specifieke kosten en kenmerken van elk fonds in het betreffende beheerreglement.
 • Uitstapkosten
  5 %. Er zijn geen uitstapkosten tijdens de laatste 5 jaar van het contract of bij overlijden van de verzekerde.
 • Kosten voor overdracht tussen fondsen
  Gratis 1 keer per jaar; 37,18 euro per overdracht vanaf de tweede overdracht in hetzelfde jaar.


Top Multilife ELT  
Top Multilife ELT  
Met welke taksen moet ik rekening houden?

 

 • Er geldt een heffing van 2 % op de gestorte premies.
 • Er wordt een anticipatieve heffing van 10 % van uw kapitaal afgehouden op de leeftijd van 60 jaar of op de 10e verjaardag van het contract (als u uw contract afsluit na 55 jaar).
 • Een afkoop is in principe onderworpen aan een belasting van 33 %.
 • Bij overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn.


De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

Meer informatie over de taksen en de fiscaliteit van Top Multilife langetermijnsparen vindt u in de financiële infofiche en de algemene voorwaarden.


Welke risico’s loop ik met Top Multilife langetermijnsparen?

 

Risico's eigen aan een tak 23-beleggingsverzekering:

 • Risico op schommeling van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer draagt op elk moment het financiële risico. Het is mogelijk dat de eenheidswaarde, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, hoger of lager is dan de waarde op het moment van premiebetaling. U moet er zich dus bewust van zijn dat u mogelijk niet het volledige geïnvesteerde bedrag terugkrijgt.

 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement) kan de liquiditeit van de fondseenheden worden vertraagd of opgeschort.

 • Risico's verbonden aan het beheer van de fondsen
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren in functie van het beleggingsdoel en -beleid van die fondsen en hun onderliggende fondsen. Om dat beleggingsdoel te bereiken kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dat gebeurt, zijn variabel en hangen af van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van het betreffende fonds. Aangezien het rendement niet wordt gewaarborgd, bestaat er altijd een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.

 • Faillissement van de verzekeraar
  De activa van het fonds dat verbonden is aan het levensverzekeringscontract dat de verzekeringsnemer heeft onderschreven, maken deel uit van een bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van dat fonds.


Top Multilife ELT  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond

Verhoging van de premies na de leeftijd van 55 voor langetermijnsparen en pensioensparen

Bij een verhoging van het premiebedrag (exclusief indexering) na de leeftijd van 55 jaar, bepaalt de belastingwetgeving dat de heffing voor het hele contract 10 jaar na deze verhoging plaatsvindt of op de einddatum van het contract als deze datum vóór deze 10 jaar valt. 

AG wil deze situatie voorkomen en stelt daarom een individueel plafond vast voor verzekeringsnemers met een pensioenspaar- of langetermijnspaarcontract.

Het jaarlijkse bedrag dat de klant in zijn contract stort, moet gelijk zijn aan of lager zijn dan dit individuele plafond, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. 


Afsluiting van het contract of verhoging van de premies na de leeftijd van 65 voor langetermijnsparen en pensioensparen

De belastingwetgeving staat niet toe dat pensioenspaar- of langetermijnspaarcontracten worden afgesloten na de leeftijd van 65 jaar. Ook verhogingen van het premiebedrag zijn verboden na deze leeftijd. 

Voor pensioensparen is het jaar waarin de verzekeringsnemer 64 wordt het laatste jaar waarin hij premies in het contract kan storten.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.