langetermijnsparen-woonkrediet
Ontdek de bijbehorende producten

Langetermijnsparen én woonkrediet

Geniet 2x fiscaal voordeel - interview met Karl Van Oudenhoven en Bastian Franken van AG

​Fiscaal voordeel genieten op uw woonkrediet én ook nog eens op langetermijnsparen? In het verleden kon u zelden van twee walletjes eten. Maar de hervorming van de woonbonus in de drie gewesten bracht verandering. “Reden te meer om volop in te zetten op langetermijnsparen voor de opbouw van uw aanvullend pensioen”, zeggen Karl Van Oudenhoven, Product Manager, en Bastian Franken, Marketeer Product Life bij AG Insurance.​

Heeft iemand met een hoog loon er belang bij te sparen voor zijn pensioen?

Bastian: “Zeker. Die mensen liggen misschien niet meteen wakker van hun pensioen of het risico op armoede, maar ze zijn een zekere levensstandaard gewend. Ze rekenen erop om na hun pensioen volop van hun vrije tijd te genieten en nieuwe hobby's uit te proberen, maar hun inkomen zal niet meer zo hoog zijn."

 

Is die kloof tussen loon en pensioen dan zo groot?

Karl: “Als we zien hoe het wettelijk pensioen wordt berekend, kunnen we ervan uitgaan dat het ongeveer 60 % van ons laatste loon uitmaakt. Maar dat is een gemiddelde: in werkelijkheid valt het pensioen voor de middenklasse vaak lager uit."

 

Hoe komt dat?

Karl: “Daar zijn twee redenen voor. Maar om die te kaderen, schets ik eerst hoe het wettelijk pensioen voor loontrekkenden berekend wordt. Eerst wordt het jaarinkomen gedeeld door 45 x 60 %. Die uitkomst wordt vermenigvuldigd met 45, zijnde het aantal jaren in een volledige loopbaan.

Er zijn echter twee 'maren'… waardoor het wettelijk pensioen in de praktijk vaak minder bedraagt dan 60 % van het laatste loon. Ten eerste wordt het jaarinkomen in de pensioenberekening geplafonneerd op 57 602,62 euro. Verdien je meer, dan wordt daar geen rekening mee gehouden en bedraagt je pensioen geen 60 %, maar bijvoorbeeld slechts de helft van wat je voorheen verdiende.

Voor zelfstandigen geldt dezelfde problematiek met een iets hoger plafond, voor ambtenaren niet.

 

En wat is de tweede reden waarom mensen na hun pensioen vaak met minder moeten rondkomen dan verwacht?

Bastian: “De tweede reden is dat heel wat loontrekkenden na hun pensioen plots zelf moeten betalen voor een aantal zaken die ze tijdens hun loopbaan als extralegaal voordeel kregen van hun werkgever. Vaak hebben ze daar niet bij stilgestaan tot het zover is: de bedrijfswagen valt weg, er komen geen maaltijdcheques meer en de smartphone keert terug naar de baas. Het internet thuis en bepaalde verzekeringen worden niet langer door de werkgever bekostigd. Als je dat allemaal optelt, neemt het per maand al gauw een flinke hap uit het pensioeninkomen."

 

Als het verschil tussen loon en pensioen zo groot is, dan vangt de groepsverzekering dat toch op?

Karl: “Een groepsverzekering rijdt het gat slechts gedeeltelijk dicht. In het beste geval kom je met je wettelijk pensioen en je groepsverzekering samen uit op ongeveer 80 % van je loon. Maar meestal is het minder en je hebt het ook zelf niet in de hand. Je werkgever beslist namelijk hoeveel aanvullend pensioen je opbouwt via de groepsverzekering. En dan nog: als je pensioeninkomen al die 80 % van je loon haalt, dat blijft er nog altijd een kloof van 20 %. Plus het feit dat je als gepensioneerde zelf moet instaan voor de extralegale voordelen die je vroeger had."

 

Wat kunnen ze dan concreet doen?

Bastian: “Pensioensparen is weliswaar heel nuttig en kan je op je 65e een mooi kapitaal opleveren, maar volstaat zelden om de kloof tussen het laatste loon en pensioeninkomen te dichten. Langetermijnsparen zou in dat geval een oplossing kunnen bieden".

 

Kan iedereen een contract langetermijnsparen afsluiten?

Bastian:Langetermijnsparen en woonkrediet voor de enige eigen woning zitten in dezelfde zogenoemde 'fiscale korf'. Het zijn twee communicerende vaten: wie de maximale woonbonus genoot, kreeg geen belastingvermindering meer voor langetermijnsparen. Dat was meestal een reden om niet aan langetermijnsparen te doen zolang de hypothecaire lening liep."

 

Wat is er dan veranderd?

Karl: “Met de zesde staatshervorming hebben de drie gewesten de fiscale voordelen die gekoppeld zijn aan woonkredieten volledig herzien. Eén ding moet je zeker onthouden: voor kredieten afgesloten vanaf 2016 is er geen incompatibiliteit meer tussen langetermijnsparen en woonkredieten. Met andere woorden, een klant kan tijdelijk het maximum storten in zijn langetermijnsparen en een fiscaal voordeel genieten, zonder zich zorgen te moeten maken over zijn woonkrediet. Dit zijn nu twee volledig complementaire fiscale stelsels, en dat in de drie gewesten. De mogelijkheid om de voordelen van de beide regimes te cumuleren, zou echter op wettelijk vlak nog kunnen gewijzigd worden."

 

Wat is dus de beste oplossing?

Karl: “Concreet, afhankelijk van je persoonlijke situatie en je beroepsinkomen mag je dit jaar tot 2350 euro storten, waarop je tot 30 % belastingvoordeel geniet. Of met andere woorden: door aan langetermijnsparen te doen, betaal je tot 705 euro minder belastingen."

 

Conclusie: een mens spaart best zelf ook genoeg voor zijn pensioen …

Karl: “Absoluut. Nagaan of pensioen- en langetermijnsparen nuttig zijn voor je, zou een reflex moeten zijn voor iedereen die een inkomen heeft. Temeer omdat deze twee formules uit de zogenoemde derde pensioenpijler je samen jaarlijks meer dan 1000 euro fiscaal voordeel kunnen opleveren voor een maximale startinleg van 3650 euro. Dat valt op de huidige financiële markten moeilijk te evenaren. Je moet echter in het achterhoofd houden dat dit kapitaal opgebouwd wordt voor het pensioen. Het geniet een voordelige belasting van 8 of 10 % bij het naderen van het pensioen, maar wordt zwaar belast vóór de leeftijd van 60 jaar.

 

En wat in mijn persoonlijk geval?

Bastian: “AG heeft een onlinetool ontwikkeld die rekening houdt met je beroepsinkomsten en je woonkredieten, zelfs degene die je afsloot vóór 2015. Op die manier kan je nagaan hoeveel het fiscale voordeel bedraagt dat je maximaal met langetermijnsparen kan behalen."

Verminderen

​​​​​