meerdere contracten aan pensioensparen
Ontdek de bijbehorende producten

Mag ik in meerdere contracten aan pensioensparen doen?

​U mag meerdere pensioenspaarcontracten hebben bij verschillende verzekeraars of banken. Per jaar levert echter slechts één contract fiscaal voordeel op. 

​U mag meer dan één pensioenspaarcontract hebben. Bijvoorbeeld bij verzekeraar X én bij bank Y, of bij twee verschillende verzekeraars of banken.

Het is echter geen goed idee om binnen één kalenderjaar in verschillende contracten tegelijk te sparen. In uw belastingaangifte zal de fiscus enkel het gestorte bedrag in één contract aanvaarden. Zelfs als de som van de verschillende stortingen gelijk is aan of kleiner is dan het fiscale maximumbedrag voor pensioensparen.
U zult met andere woorden slechts fiscaal voordeel genieten voor de storting(en) in één contract.

Hebt u in één kalenderjaar toch in meer dan één pensioenspaarcontract gespaard, kies dan bij uw belastingaangifte voor het hoogste van de twee stortingen.
Een voorbeeld: u stortte vorig jaar 700 euro in contract A bij verzekeraar X en 400 euro in contract B bij bank Y? Vermeld dan op uw belastingaangifte 700 euro. Zo geniet u een belastingvoordeel van 30 % op 700 euro in plaats van op 400 euro.
 
Houd er ook rekening mee dat stortingen boven het fiscale maximum van 940 euro (bijvoorbeeld omdat u meer dan één contract hebt) geen extra fiscaal voordeel opleveren. Op het einde van de rit worden deze stortingen echter wel belast alsof dat wel het geval zou zijn geweest. De 400 euro in contract B uit het voorbeeld hierboven zal dus belast worden, ook al is dit bedrag nooit voor fiscaal voordeel in aanmerking gekomen.
 
Verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht om stortingen die het maximumbedrag overschrijden, terug te storten.
 
Wilt u toch meer sparen en meer fiscaal voordeel dan het fiscale maximumbedrag voor pensioensparen? Overweeg dan om ook aan langetermijnsparen te doen of te sparen voor uw pensioen buiten fiscaliteit.
 
Zorg ervoor dat u in elk pensioenspaarcontract minstens vijf jaarlijkse stortingen doet. Dit is immers een wettelijke vereiste.
Verminderen