Nieuw fiscaal plafond voor pensioensparen in 2018
Ontdek de bijbehorende producten

Nieuw fiscaal plafond voor pensioensparen in 2018

2018 brengt heel wat wijzigingen met zich mee voor uw pensioensparen.

Het is al een tijdje een 'hot topic' in de media: in 2018 heeft de federale overheid het pensioenspaarstelsel herzien. Als u zelf aan pensioensparen doet om uw oude dag te verzekeren, zit u waarschijnlijk met een heleboel vragen. Wat houden de veranderingen precies in? En wat zijn de gevolgen? Door de overvloed aan informatie ziet u soms door de bomen het bos niet meer. Daarom legt AG Insurance u alle veranderingen haarfijn uit.


Welke wijzigingen werden er doorgevoerd?

Sinds 1 januari 2018 heeft de overheid het bedrag dat u via pensioensparen kunt aftrekken van uw belastingen, opgetrokken van 940 naar 960 euro. Bovendien heeft ze - naast het bestaande stelsel - een tweede systeem ingevoerd. Zo kunt u voortaan kiezen om een premie te storten tussen 960 en 1230 euro, of opteren voor één van de onderstaande formules:

    •  Als u een premie stort die lager is dan of gelijk is aan 960 euro, geniet u een fiscaal voordeel van
       30 %.

    • ​ Als u een premie stort tussen 960 en 1230 euro, geniet u een fiscaal voordeel van 25 %.


Welk systeem moet ik kiezen?

We raden u sterk af om een premie te storten tussen 960 en 1152 euro omdat u dan riskeert in de zogenaamde 'fiscale valstrik' te trappen. We lichten dit even toe aan de hand van een voorbeeld:

    • ​ Als u 960 euro stort, bedraagt de belastingvermindering 288 euro (30 % van 960 euro)

    • ​ Als u 1000 euro stort, bedraagt de belastingvermindering slechts 250 euro (25 % van 1000 euro)

U stort met andere woorden een hoger bedrag, maar geniet een lager fiscaal voordeel. Dit is dus niet echt voordelig voor de belastingbetaler. Als u echter meer dan 1152 euro stort, laten de positieve effecten van het tweede systeem zich voelen, waardoor het dus wel interessant wordt:

    • ​ Als u (meer dan) 1152 euro stort, geniet u opnieuw een belastingvermindering van (meer dan) 288
       euro (25 % van 1152 euro)

Gaat uw voorkeur uit naar een aanzienlijke belastingvermindering, dan stort u beter een bedrag dat lager is dan of gelijk is aan 960 euro. Wilt u echter meer geld sparen om in alle rust van uw pensioen te genieten, dan stort u beter meer dan 1152 euro. Zo spaart u meer en geniet u een fiscaal voordeel van 25 %, wat toch een aardig bedrag is. 

Uiteraard hangt uw beslissing af van uw wensen en spaarcapaciteit. Vergeet ook niet dat het geld van uw pensioensparen zwaar belast wordt als u het vóór uw pensioenleeftijd zou willen opnemen.


Ik sloot mijn contract af vóór 55 jaar

Op uw zestigste betaalt u een belasting van 8 % op uw contract. Dat deze belasting vóór de einddatum van het contract wordt geheven, speelt in uw voordeel. De premies die u na deze belastingheffing stort, blijven aftrekbaar en worden niet meer belast als u uiteindelijk het kapitaal krijgt. Gedurende 5 jaar geniet u dus een volledig fiscaal voordeel waardoor de overstap naar het nieuwe plafond van 1230 euro interessant wordt.

Opgelet, indien u uw contract pensioensparen heeft afgesloten vóór 55 jaar en u nu ouder bent dan 55 jaar, is het mogelijk om uw premie te verhogen en meer dan 960 euro per jaar te storten zonder dat deze verhoging beschouwd wordt als een nieuw contract. De premies die u stort vanaf uw 60 jaar zullen hierdoor niet belast worden aan 8 %. Deze verhoging is echter beperkt tot 28 % van uw voorgaande premie. Indien u dus in het voorgaande jaar minder dan 900 euro heeft gestort, is het fiscaal niet voordelig om dergelijke verhoging uit te voeren, vermits uw nieuwe premie lager zal zijn dan 1152 euro en u wegens de ‘fiscale valstrik’ een lager financieel voordeel geniet.


Ik sloot mijn contract af vanaf 55 jaar

Op de einddatum van het contract betaalt u belastingen en kunt u niet profiteren van een aftrekperiode zonder taks van 8 %. Dankzij de voordelige rendementen van onze verzekering blijft het toch interessant om hogere premies te betalen, ook al is het fiscale voordeel beperkt.


Samengevat

  Onderschrijving vóór 55 jaar Onderschrijving na 55 jaar Belastingplichtige ouder dan 55 jaar, maar onderschrijving vóór 55 jaar
Is het interessant een bedrag te storten tussen 1152 en 1230 euro?Ja Ja, maar het voordeel is beperkter Ja, op voorwaarde dat u eerder al een premie van minstens 900 euro per jaar heeft gestort

 

Wat nu?

Wilt u 960 euro of minder blijven storten, dan hoeft u niets bijzonders te doen. 

Als u echter kiest voor het tweede plafond, moet u hiervoor een voorafgaand en expliciet akkoord geven aan uw tussenpersoon. Het heeft geen zin om meer dan 960 euro te storten indien u uw expliciet akkoord nog niet heeft gegeven, want de overtollige bedragen worden automatisch teruggestort. Merk bovendien op dat u uw keuze elk jaar opnieuw dient te bevestigen. U kunt dus elk jaar voor het ene of voor het andere systeem kiezen naargelang uw persoonlijke situatie.


Conclusie

Elke formule heeft zijn voordelen. Stort u minstens 1152 euro, dan kunt u dankzij dit nieuwe verhoogde plafond meer sparen voor uw pensioen, als uw spaarcapaciteit dit toelaat uiteraard. Gaat u niet over het plafond van 960 euro, dan geniet u een grotere belastingvermindering (30 % tegenover 25 %). Zoals we al zeiden, is het ene model niet beter dan het andere. Neem dus altijd een beslissing naargelang uw persoonlijke situatie. Hebt u twijfels? Neem gerust contact op met uw verzekeringstussenpersoon zodat u dit nieuwe fiscale stelsel optimaal kunt benutten.