Nieuw fiscaal plafond voor pensioensparen in 2018
Ontdek de bijbehorende producten

Nieuw fiscaal plafond voor pensioensparen in 2019

2019 brengt heel wat wijzigingen met zich mee voor uw pensioensparen.

Het is al een tijdje een 'hot topic' in de media: in 2019 heeft de federale overheid het pensioenspaarstelsel herzien. Als u zelf aan pensioensparen doet om uw oude dag te verzekeren, zit u waarschijnlijk met een heleboel vragen. Wat houden de veranderingen precies in? En wat zijn de gevolgen? Door de overvloed aan informatie ziet u soms door de bomen het bos niet meer. Daarom legt AG Insurance u alle veranderingen haarfijn uit.


Welke wijzigingen werden er doorgevoerd?

Sinds 1 januari 2019 heeft de overheid het bedrag dat u via pensioensparen kunt aftrekken van uw belastingen, opgetrokken van 940 naar 980 euro. Bovendien heeft ze - naast het bestaande stelsel - een tweede systeem ingevoerd. Zo kunt u voortaan kiezen om een premie te storten tussen 980 en 1260 euro, of opteren voor één van de onderstaande formules:

    •  Als u een premie stort die lager is dan of gelijk is aan 980 euro, geniet u een fiscaal voordeel van
       30 %.

    • ​ Als u een premie stort tussen 980 en 1260 euro, geniet u een fiscaal voordeel van 25 %.


Welk systeem moet ik kiezen?

We raden u sterk af om een premie te storten tussen 980 en 1176 euro omdat u dan riskeert in de zogenaamde 'fiscale valstrik' te trappen. We lichten dit even toe aan de hand van een voorbeeld:

    • ​ Als u 980 euro stort, bedraagt de belastingvermindering 294 euro (30 % van 980 euro).

    • ​ Als u 1000 euro stort, bedraagt de belastingvermindering slechts 250 euro (25 % van 1000 euro).

U stort met andere woorden een hoger bedrag, maar geniet een lager fiscaal voordeel. Dit is dus niet echt voordelig voor de belastingbetaler. Als u echter meer dan 1176 euro stort, laten de positieve effecten van het tweede systeem zich voelen, waardoor het dus wel interessant wordt:

    • ​ Als u (meer dan) 1176 euro stort, geniet u opnieuw een belastingvermindering van (meer dan) 294 
       euro (25 % van 1176 euro).

Gaat uw voorkeur uit naar een aanzienlijke belastingvermindering, dan stort u beter een bedrag dat lager is dan of gelijk is aan 980 euro. Wilt u echter meer geld sparen om in alle rust van uw pensioen te genieten, dan stort u beter meer dan 1176 euro. Zo spaart u meer en geniet u een fiscaal voordeel van 25 %, wat toch een aardig bedrag is. 

Uiteraard hangt uw beslissing af van uw wensen en spaarcapaciteit. Vergeet ook niet dat het geld van uw pensioensparen zwaar belast wordt als u het vóór uw pensioenleeftijd zou willen opnemen.

  

Wat nu?

Wilt u 980 euro of minder blijven storten, dan hoeft u niets bijzonders te doen. 

Als u echter kiest voor het tweede plafond, moet u hiervoor een voorafgaand en expliciet akkoord geven aan uw tussenpersoon. Het heeft geen zin om meer dan 980 euro te storten indien u uw expliciet akkoord nog niet heeft gegeven, want de overtollige bedragen worden automatisch teruggestort. Merk bovendien op dat u uw keuze elk jaar opnieuw dient te bevestigen. U kunt dus elk jaar voor het ene of voor het andere systeem kiezen naargelang uw persoonlijke situatie.


Conclusie

Elke formule heeft zijn voordelen. Stort u minstens 1176 euro, dan kunt u dankzij dit nieuwe verhoogde plafond meer sparen voor uw pensioen, als uw spaarcapaciteit dit toelaat uiteraard. Gaat u niet over het plafond van 980 euro, dan geniet u een grotere belastingvermindering (30 % tegenover 25 %). Zoals we al zeiden, is het ene model niet beter dan het andere. Neem dus altijd een beslissing naargelang uw persoonlijke situatie. Hebt u twijfels? Neem gerust contact op met uw verzekeringstussenpersoon zodat u dit nieuwe fiscale stelsel optimaal kunt benutten.