pensioen berekenen
Deze pagina delen
Ontdek de bijbehorende producten

Pensioen berekenen

En krijg zicht op wat u zelf moet sparen

​Er wordt altijd gezegd dat u zelf moet bijsparen voor uw pensioen. Maar hoeveel precies legt u best opzij? Bereken eerst wat uw wettelijk pensioen zal zijn en vul dat aan met aanvullende pensioenopbouw.

Uw wettelijk pensioen volstaat niet  om uw levensstandaard na uw pensioen op peil te houden. Toch wordt het nog vaak overschat.

Om te weten waar u aan toe bent en hoeveel u zelf best nog spaart voor uw pensioen, kunt u nog voor uw pensionering informatie inwinnen over uw wettelijk pensioen.

De pensioensimulator ‘Kenuwpensioen’ is niet langer online. In afwachting van een nieuwe berekeningstool, kunt u terecht op:

In de maand na uw 55e verjaardag krijgt u sowieso automatisch een loopbaanoverzicht. U kunt dan ook een raming van uw pensioenrechten aanvragen .

Hebt u in uw loopbaan het statuut van loontrekkende, ambtenaar en/of zelfstandige gecombineerd, dan krijgt u verschillende overzichten. De berekening van uw pensioen is dan iets ingewikkelder. Lees hier ook vanaf wanneer u uw rustpensioen kunt aanvragen.

Is het nog wat te vroeg om uw wettelijk pensioen exact te berekenen, dan geven deze gemiddelden u wel al een idee.

Verminderen

Wettelijk pensioen/maand (1ste pijler)

sociaal statuut​ gemiddeld bruto gemiddeld netto (schatting !)

werknemer (arbeider, bediende, contractuele ambtenaar)

€ 1.076,00

€ 1.076,00

zelfstandig

€ 787,00

€ 787,00

ambtenaar (statutair)

€ 2.370,00

€ 1.777,50​

 

sociaal statuut​ maximum bruto​ ​maximum netto (schatting!)

werknemer (arbeider, bediende, contractuele ambtenaar)

€ 2.633,00

€ 1.895,76

zelfstandig

€ 1.468,00

€ 1.350,56

 

ambtenaar (statutair)

€ 6.284,00

€ 3.519,04

 

 

Toelichting bij omrekening bruto naar netto pensioen:

Inhouding 3,55% ZIV (=max)

Inhouding 2% solidariteitsbijdrage (=max)

Inhouding begrafenisvergoeding 0,5% (ENKEL statutaire ambtenaren)

Bedrijfsvoorheffing pensioen op basis van Schaal 1 (versie 2013) 

Verminderen

Bron: Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Gemiddelde bruto wettelijke pensioenbedragen in 2011.
Verminderen

Aanvullend pensioen

Wacht in elk geval niet tot uw 55e om zelf voor uw pensioen te sparen. Vroeg begonnen is immers veel gewonnen.  U kunt aanvullend pensioen opbouwen via de de tweede, de derde en de vierde pensioenpijler.
Verminderen