pensioensparen
Ontdek de bijbehorende producten

Pensioensparen: hoeveel belastingen moet ik betalen?

​Pensioensparen was altijd al een fiscaal interessante formule om te sparen: u betaalt immers geen premietaks en ook geen roerende voorheffing op de interesten. Bovendien worden de eventuele winstdelingen niet belast. De eindbelasting daalt van 10 % naar 8 %.

​Geen premietaks dus voor pensioensparen en ook geen roerende voorheffing op de interesten. En nog terwijl u aan pensioensparen doet, levert het u al jaarlijks een fiscaal voordeel op van 30 % op de premie.

Daar staat tegenover dat er op uw 60e verjaardag wel een eindbelasting geheven wordt, maar die daalde van 10 % naar 8 %. Bovendien geldt die belasting alleen voor het kapitaal van uw pensioensparen, niet voor de eventuele winstdelingen die u doorheen de jaren van uw verzekeraar kreeg.

Voor de exacte berekening van de taks, is het belangrijk om te weten of uw pensioenspaarcontract al in voege was vóór 1 januari 2015 of niet. Want dat is van belang voor de anticipatieve heffing.

Verminderen

Alle voordelen op een rijtje

​De fiscale voordelen van pensioensparen zijn dus:

  • een jaarlijks fiscaal voordeel van 30 % op de premie,
  • geen premietaks,
  • geen roerende voorheffing op de interesten,
  • geen belastingen op de eventuele winstdelingen.
Verminderen