spaarverzekering sparen pensioen belastingen aangifte belastingaangifte levensverzekering verzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Hoe levensverzekeringen in mijn belastingsaangifte ingeven ?

​De premie die u betaalde voor pensioensparen, voor langetermijnsparen of voor uw schuldsaldoverzekering levert fiscaal voordeel op. De rente die u ontving, moet u dan weer aangeven aan de belastingen. Maar hoe doet u dat?

U hebt een premie betaald die een belastingvoordeel oplevert

​Dan mag u dit bedrag vermelden op de belastingaangifte die u binnenkort moet invullen. U krijgt van AG Insurance de nodige attesten om u te helpen bij deze aangifte. 

Hebt u aan pensioensparen gedaan​? Dan krijgt u een attest en vermeldt u het op dit attest vermelde bedrag in de rubriek 'uitgaven die recht geven op belastingvermindering' (vak X), onder de noemer 'pensioensparen'.

Ook voor de belastingvermindering in het kader van de eigen woning en het langetermijnsparen krijgt u een attest​. U dient het op het attest vermelde bedrag in te vullen in vak IX 'Interesten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden, premies van individuele levensverzekeringen en erfpacht- of opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, die recht geven op een belastingvoordeel'. In welk vak dit moet gebeuren, hangt af van verschillende factoren: al dan niet gekoppeld aan een hypothecaire lening, betrekking op een "eigen woning" of niet, alsook de bevoegde regio.

Let wel: het bedrag dat u fiscaal mag vrijstellen voor uw kapitaalaflossingen, uw intresten en de premies van uw schuldsaldoverzekering, is beperkt. Via Tax-on-web kunt u berekenen hoeveel u maximaal kunt storten. Dit kan dus voor iedereen verschillen:

 • Uitgaven met betrekking tot uw "eigen woning":

  De fiscale bevoegdheid voor de 'eigen' woning bevindt zich niet langer op federaal niveau maar werd overgeheveld naar de gewesten. Daardoor verschillen de fiscale voordelen van gewest tot gewest:

    -    Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
    -    Vlaams Gewest
    -    Waals Gewest

  De premies komen in  aanmerking voor de gewestelijke vermindering voor bouwsparen of voor de gewestelijke vermindering voor het langetermijnsparen (niet enige, eigen woning): dan vermeldt u de betaalde premies tot waarborg of wedersamenstelling van de lening van de "eigen woning" in rubriek 5  'Premies van individuele levensverzekeringen'.

  Goed om te weten
  : hebt u een nieuwe schuldsaldoverzekering afgesloten en betaalde u voor het eerst een premie, dan ontvangt u twee attesten. Het eerste, eenmalige attest bevestigt dat uw schuldsaldoverzekering aan de voorwaarden voldoet om een belastingvermindering te genieten. Dit attest moet u zeker toevoegen aan uw belastingaangifte. Het tweede attest vermeldt de gestorte premie. De komende jaren ontvangt u enkel nog het tweede attest.

 • Uitgaven die geen betrekking hebben op de "eigen woning":

  In de rubriek 5 'Premies van individuele levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het langetermijnsparen' kunnen de premies vermeld worden van levensverzekeringen die geen betrekkingen hebben op een woning en die in aanmerking komen voor het langetermijnsparen.

Tip: Nog vragen? Bekijk dan ook zeker de toelichting bij de aangifte van de personenbelasting.

Verminderen

U ontving een rente van een levensverzekering

Dan moet u 3 % van het rentevestigende kapitaal invullen op uw belastingbrief. Daarop zal een belasting van 30 % geheven worden (+ gemeentebelasting). Wees gerust: die 3 % hoeft u zelf helemaal niet te berekenen. U ontvangt een attest met het correcte bedrag dat u in het juiste vak kunt aangeven.

Verminderen

U ontving een kapitaal van een levensverzekering (om een hypotheek aan te vullen of veilig te stellen)

​Het uitbetalen van een kapitaal van een levensverzekering geeft in bepaalde gevallen aanleiding tot een belasting via het systeem van de omzettingsrente.

Het te belasten kapitaal wordt hierbij omgezet in een fictieve rente. Die fictieve rente wordt bepaald in functie van de leeftijd van de begunstigde, de datum van de storting en komt overeen met een percentage van het kapitaal. 

Dat betekent dat u de belasting op dit kapitaal niet in één keer moet betalen, maar dat deze gespreid wordt in de tijd. Dat kan bijvoorbeeld als het kapitaal van een verzekering op einddatum gekomen is of omdat u na het overlijden van een dierbare een kapitaal ontvangen hebt uit een verzekering. Vaak moet u dan een beperkt bedrag (een fictieve rente) gedurende 10 of 13 jaar aangeven via uw belastingaangifte. In dat geval ontvangt u van AG Insurance een attest 281.11 waarop alle nodige gegevens staan.​


Wenst u meer informatie?

​Neem dan zeker contact op met uw vertrouwde tussenpersoon. Hij kan u vertellen welke verzekeringen recht geven op een belastingvermindering, hoe u dit dient aan te geven, … Hij weet ook wat u moet doen om belastingvoordeel te genieten en houdt rekening met uw persoonlijke situatie.

Verminderen

​​​