Ontdek de bijbehorende producten

Uw rustpensioen zal niet voldoende zijn voor het rusthuis

Sparen voor later is de boodschap

​Een verblijf in het rusthuis kost handenvol geld. Waarschijnlijk volstaat uw wettelijk pensioen niet om elke maand de rusthuisfactuur te betalen. Neem daarom uw voorzorgen en begin vandaag al te sparen zodat u zich later geen financiële zorgen hoeft te maken.

​Studies van consumentenverenigingen werpen een licht op de gemiddelde kostprijs van een rusthuisverblijf. Zo blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop dat de gemiddelde verblijfskosten, maaltijden inbegrepen, 1 361 euro per maand bedragen. In 60 % van de gevallen ligt de kostprijs van het rusthuisverblijf hoger dan het maandinkomen van de bewoner. Bij ruim één bewoner op vijf bedraagt de kloof tussen het pensioen en de rusthuisfactuur zelfs meer dan 500 euro. Meestal wordt deze kloof gedicht met het spaargeld van de bewoner of met de financiële hulp van familieleden.

Een studie van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties (OIVO) trekt dezelfde conclusie: het wettelijk pensioen volstaat meestal niet om de factuur van een rusthuisverblijf te betalen. Wie vandaag actief is, doet er dan ook goed aan om nu al te beginnen sparen voor later.
OIVO becijferde welke spaarinspanning nodig is om een rusthuisverblijf van tien jaar te betalen. In Vlaanderen moet u gedurende zo’n 32 jaar honderd euro per maand sparen (aan een intrestvoet van 1,5 tot 2,5%). In Brussel is dat ongeveer 23 jaar en in Wallonië ongeveer 15 jaar.
 
Bron:
Studie Rusthuizen, OIVO, www.oivo.be
www.test-aankoop.be
Réduire