verschil, levensverzekering, pensioensparen, uitleg, waarom
Ontdek de bijbehorende producten

Pensioensparen en levensverzekering...

... wat is het verschil?

Er bestaan heel wat soorten levensverzekeringen om te voldoen aan de verschillende behoeften van klanten. Pensioensparen is daar een van maar alle levensverzekeringen zijn niet noodzakelijk pensioensparen. Een woordje uitleg.

Wat is een levensverzekering en waartoe dient ze?

In het meest klassieke geval is een levensverzekering bedoeld om je te beschermen tegen de financiële gevolgen van een overlijden. Denk bijvoorbeeld aan een schuldsaldoverzekering.

Maar de mogelijkheden die levensverzekeringen bieden, gaan veel verder dan een bescherming bij overlijden. Via een levensverzekering kun je ook een kapitaal aan iemand overmaken, die je aanduidt als begunstigde van de verzekering. Het is een manier om aan vermogensplanning te doen.

Je kunt de levensverzekering ook gebruiken als beleggingstool. Ook daar geen gebrek aan mogelijkheden. Afhankelijk van je behoeften en je profiel kun je kiezen uit een uitgebreid gamma van verzekeringen:

  • De tak 21-verzekeringen combineren zekerheid en rendement. Ze bieden een kapitaalsgarantie, een gewaarborgd rendement en eventuele winstdelingen die afhangen van de economische conjunctuur en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
  • De tak 23-verzekeringen mikken op een potentieel hoger rendement door te beleggen in fondsen. Aan deze verzekeringen zijn evenwel meer risico’s verbonden.


Tot slot kan je met een levensverzekering sparen voor later:

  • Voor de toekomst van je kinderen of kleinkinderen via een spaarverzekering voor kinderen.
  • Voor je pensioen via pensioensparen of langetermijnsparen.
Verminderen

Pensioensparen

Zoals iedereen weet, volstaat het wettelijk pensioen niet om je levensstandaard te behouden na je pensionering. Het is dan ook raadzaam om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen voor jezelf.

De levensverzekering ‘pensioensparen’ is een tak 21-levensverzekering. Naast de kapitaalsgarantie geniet elke storting een gewaarborgde interestvoet. Het gaat dus om een veilige belegging met een vast rendement, dat bovendien nog kan aangroeien met eventuele winstdelingen.

Pensioensparen is een flexibele verzekering:

  • Je kiest het bedrag dat je wil sparen: je kunt opteren voor het fiscale maximum maar je kunt ook kleinere bedragen storten.
  • Je spaart op je eigen ritme: jaarlijks, zesmaandelijks, driemaandelijks of maandelijks.
  • Je kunt je stortingen onderbreken en opnieuw opstarten als het jou past.
  • Je kiest zelf wie je begunstigde is bij overlijden, uiteraard rekening houdend met de wettelijke bepalingen.
  • Tijdens de looptijd van het contract kan je op elk moment je keuzes wijzigen. Je weet immers nooit wat de toekomst brengt.

Bovendien is pensioensparen fiscaal aftrekbaar (naargelang je persoonlijke fiscale situatie). Elk jaar geniet je een fiscaal voordeel van 30 % op de stortingen die je het jaar ervoor verrichtte. Op dit moment kun je tot 940 EUR per jaar sparen.
Het maximaal fiscaal aftrekbaar bedrag wordt in principe elk jaar geïndexeerd, maar de regering heeft besloten om dit bedrag tot en met 2018 te bevriezen.

Er wordt een anticipatieve taks van 8 % afgehouden op je 60e verjaardag of op de 10e verjaardag van het contract als je de verzekering na je 55e hebt afgesloten. De stortingen na inhouding van die taks leveren onrechtstreeks een hoger rendement op. Je geniet dus altijd het fiscaal voordeel van 30 % en de bedragen die je stort tot het jaar waarin je 64 wordt, worden niet meer belast. Het is dan ook heel interessant als je op dat ogenblik verder blijft sparen.

Pensioensparen is een levensverzekering die voldoet aan een specifieke behoefte: sparen voor je pensioen, en dat met een fiscaal voordeel erbovenop!

Verminderen