Kies slim en spreid je mogelijkheden.

De bosmuis valt nooit zonder voorraad

Tijd om meer bosmuis te zijn als het gaat over je financiële toekomst

Klein maar spitsvondig, die bosmuis. Want hij laat zijn toekomst niet van één soort voedsel afhangen. Dus als er dit jaar wat minder bessen te rapen vallen, dan heeft hij nog altijd een hele voorraad zaden en paddenstoelen. Tijd om meer bosmuis te zijn: slim en gevarieerd nadenken over je financiële toekomst zodat je kan blijven genieten. Bij AG hebben we levensverzekeringen om te sparen of te beleggen die misschien bij jou passen. Doe de test samen met je verzekeringsadviseur en ontdek hieronder reeds nuttige informatie.

Check je voorraad

De bosmuis weet altijd precies hoe het met zijn voorraad is gesteld. Wil hij nog wat extra bessen of wat meer paddenstoelen? Hup, dan gaat hij op pad. Check net als de bosmuis waar jij staat en waar je naartoe wilt met je geld. Wil je misschien een deel ervan sparen of beleggen? Vind een verzekeringsadviseur en stel samen met hem je spaar- en beleggersprofiel op.
Wil je ook je kinderen leren omgaan met hun spaargeld? Ontdek hier of Yongo​ iets is voor jou en je kind. 

Verminderen

Varieer je menu

Een hele winter hetzelfde eten? Dat is niets voor de bosmuis. Zaden, stengels, bessen en een kever af en toe, hij vindt het allemaal even lekker. Spaar of beleg jij? Ook hier is variatie gezond. Spreid je investeringen. Bijvoorbeeld al eens gedacht aan een mix van tak 21 en tak 23? Met een tak 21 krijg je de zekerheid van een gewaarborgd rendement. Met een tak 23 (gelinkt aan beleggingsfondsen) ga je potentieel voor meer rendement in ruil voor meer risico.
Wil je ook sparen of beleggen voor je kind? Dan biedt het platform Yongo je veel mogelijkheden. Of je kan kiezen voor een spaarverzekering met gewaarborgd rendement.

Verminderen

Bescherm je proviand

De bosmuis wil natuurlijk niet dat iemand anders van zijn voorraad smult. Daarom neemt hij zijn voorzorgen en stopt hij al dat lekkers weg. Ook jij kan je specifieke maatregelen nemen voor je geld.   ​

Verminderen

Deel je knabbels

De voorraad van mama en papa bosmuis is natuurlijk niet voor hen alleen. En mama en papa letten wel op dat er niet te veel kruimels verloren gaan. Ook jij kan je vermogen fiscaalvriendelijk overdragen aan de volgende generatie. Een levensverzekering is daarvoor bijzonder geschikt. Bekijk zeker ook eens de andere opties voor vermogensoverdracht​ met je verzekeringsadviseur, die helpt je erbij in functie van jouw situatie.


VIND EEN ADVISEUR


Deze publiciteit heeft betrekking op spaar-en beleggingsverzekeringen van AG Insurance van het type 'tak 21' met gegarandeerde rentevoet, 'tak 23' waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen en 'tak 26' (kapitalisatieverrichting). Deze producten, ontwikkeld door AG Insurance en eventueel verkocht door je tussenpersoon, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

De algemene voorwaarden, de informatiedocumenten en de beheersreglementen zijn gratis beschikbaar op www.aginsurance.be of op www.yongo.be. Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van het financieel product.

Alle klachten m.b.t. de producten, kunt u overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer customercomplaints@aginsurance.be - Tel.: +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen info@ombudsman.as - Tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75); Meeussquare 35 te B-1000 Brussel.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel​
Verminderen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​