Beleggingsverzekering met minimumterugbetaling op einddatum
De belegging die inspeelt op de kansen op de financiële markten, zonder uw investering in gevaar te brengen*.
* behalve bij faillissement of wanbetaling van de bewaarder en/of van de financiële instelling waarbij alle belegde nettobedragen worden geplaatst, loopt de belegger op de eindvervaldag het risico zijn kapitaal niet volledig terug te krijgen.
Regelmatig nieuwe uitgiftes

U kunt op regelmatige basis intekenen op nieuwe uitgiftes. Zo spreidt u uw instapmomenten en kunt u verschillende formules combineren.

Beheer door specialisten

De gekozen strategie is bij de start gekend en vraagt geen tussentijdse opvolging.

Flexibel en toegankelijk

U kunt al instappen met een beperkt bedrag en hebt heel wat keuzemogelijkheden. Uw geld is op regelmatige basis opvraagbaar.

Gunstige fiscaliteit

Volgens de huidige fiscale wetgeving is er na 8 jaar en 1 dag geen roerende voorheffing verschuldigd.

 
Ontdek deze producten bij:
Uw makelaar
AG Target+
Uw makelaar
AG Target+ USD
bpost bank
Post Optima Invest
BNP Paribas Fortis
Smart Invest Portfolio
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!