Easy Fund Plan
U bent bereid een zeker risico te nemen om een potentieel hoger rendement te behalen door te beleggen in fondsen.
Beschikbaar bij:
BNP Paribas Fortis
Enkel voor bestaande klanten
Eveneens beschikbaar bij:
 
Talrijke mogelijkheden

U kunt kiezen uit een uitgebreid aanbod aan fondsen.
U opteert voor een goed gediversifieerde portefeuille die samengesteld is uit één of meerdere fondsen aangepast aan uw beleggersprofiel.

Beheer door specialisten

U hoeft zich geen zorgen te maken over het beheer van uw fondsen. Specialisten volgen van nabij de evolutie van de financiële markten en reageren onmiddellijk.

Flexibiliteit en beschikbaarheid

U kunt geleidelijk een kapitaal opbouwen en dat al vanaf een klein bedrag of u beslist een bepaald kapitaal in één keer te beleggen. In geval van een eenmalige premie zijn ook bijkomende stortingen mogelijk.

Gunstige fiscaliteit

In tegenstelling tot de bankproducten betaalt u geen beurstaks noch roerende voorheffing.

Uw naasten zijn beschermd

U kiest vrij de begunstigde bij overlijden. Deze beschikt dan over bijkomende financiële middelen om het hoofd te bieden aan de kosten.

 

Wat is Easy Fund Plan?

Easy Fund Plan is een individuele tak 23-levensverzekering zonder vervaldag, onderworpen aan het Belgisch recht, waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Deze verzekering richt zich tot alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die in België verblijven en hun geld willen beleggen in een goed gespreide portefeuille en die bereid zijn een zeker risico te lopen met het oog op het behalen van een hoger rendement.

Easy Fund Plan biedt u de keuze tussen twee formules:

 • Opbouwformule: u kunt geleidelijk een kapitaal opbouwen via regelmatige stortingen. Stortingen zijn mogelijk vanaf 360 euro per jaar of 30 euro per maand (taks inbegrepen).
 • Investeringsformule: u doet een eenmalige storting, vanaf 2500 euro (taks inbegrepen). U belegt dus in een startkapitaal dat op lange termijn winst moet opleveren.

U bent vrij uw keuze te wijzigen in de loop van het contract. Elk jaar ontvangt u een duidelijk overzicht van de evolutie van uw beleggingsverzekering.

 

Easy Fund Plan biedt de keuze tussen meerdere AG Life-fondsen. Voor het beheer ervan, past AG Insurance onder andere​ de multimanagementaanpak toe. Hoe die werkt, kan je zien in dit filmpje.

Vimeo settings

Youtube settings

Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds
Easy Fund Plan biedt u een ruim aanbod aan fondsen die actief beheerd worden door specialisten.
Wat biedt Easy Fund Plan mij?
 • Een potentieel hoger rendement dan een klassieke belegging. U profiteert van de evoluties op de financiële markten door te beleggen in een ruim aanbod aan beleggingsfondsen. Sommige van deze fondsen worden uitsluitend belegd in liquiditeiten, in obligaties of in aandelen. Andere bieden u een specifieke combinatie van deze verschillende activaklassen. U opteert voor de fondsen die het best beantwoorden aan uw beleggersprofiel en uw risicoappetijt.
 • Door de optimale creatie van een gediversifieerde portefeuille van activa(sub-)klassen geniet u een performant beheer in combinatie met een degelijk risicobeheer. Uw portefeuille wordt immers beheerd door verschillende gespecialiseerde fondsbeheerders die onmiddellijk reageren op de evoluties op de financiële markten.
 • Er is geen roerende voorheffing op de gerealiseerde meerwaarde. Er zijn wel kosten en taksen aan verbonden.
 • De bescherming van uw naasten. De vrije keuze van de begunstigde bij overlijden en een (eventueel uitgebreide) overlijdensdekking om uw belegging te beschermen. U moet wel weten dat in geval van overlijden van de verzekerde, er in principe successierechten verschuldigd zijn op het kapitaal uitbetaald aan de begunstigde van het contract.
Uit welke fondsen kan ik kiezen? 

U kunt investeren in een ruim en gevarieerd aanbod aan beleggingsfondsen. U kiest vrij uit een waaier van meer dan 20 beleggingsfondsen, gaande van een lage risicoklasse (1) tot een hogere risicoklasse (7). U kiest het fonds dat het best beantwoordt aan uw rendementsdoelstellingen en uw risicotolerantie. U kunt ook meerdere fondsen combineren.

Bovendien combineren de meeste fondsen afzonderlijke mandaten die beheerd worden door verschillende beheerders met verschillende stijlen. Op die manier stijgt de kans dat u een beter rendement bekomt dan met een passief beheer. In vergelijking met een individueel beheer biedt de multimanagementstrategie normaal gezien een kleiner risico dankzij de combinatie van verschillende beheerstijlen.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw beleggersprofiel en uw behoeften.

U vindt verdere informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen op de hen toegekende pagina alsook in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel voor een beter begrip van hun beleggingspolitiek, aarzel niet om deze reglementen hier te consulteren.

Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds
Uit een waaier van meer dan 20 beleggingsfondsen kiest u vrij het fonds dat/de fondsen die het best beantwoordt/beantwoorden aan uw beleggersprofiel.
Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds
U aanvaardt een zeker risico te nemen met het oog op een potentieel hoger rendement door te investeren in beleggingsfondsen.
Welke bescherming biedt Easy Fund Plan mij?

Easy Fund Plan biedt geen rendements- of kapitaalsgarantie.
Het rendement van deze beleggingsverzekering hangt af van de prestaties van de fondsen die u gekozen hebt. Deze prestaties hangen af van de schommelingen op de financiële markten. Dit systeem kan zeer mooie rendementsperspectieven bieden op lange termijn, maar kan ook ongunstig zijn in moeilijke beurstijden.

Welke overlijdensdekking biedt Easy Fund Plan?

Bij overlijden van de verzekerde betaalt AG Insurance aan de begunstigde het kapitaal voorzien door de overlijdensdekking. Dat bedrag is minstens de waarde in euro van alle eenheden die zijn toegewezen aan het contract.

Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds
 
Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds
 
Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten: maximaal 3 % verrekend in de nettopremie.
 • Uitstapkosten: 1 % gedurende 2 jaar en 11 maanden. Nadien 0 %.
 • Beheerskosten: specifiek gekoppeld aan de fondsen van elk Easy Fund Plan en automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze kunnen variëren van 1,50 % tot 2 % op jaarbasis.

Voor meer informatie over de kosten verbonden aan Easy Fund Plan, kunt u de essentiële-informatiedocument raadplegen, evenals het beheersreglement en de algemene voorwaarden, die gratis beschikbaar zijn op onze website, de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be) alsook in alle BNP Paribas Fortis-kantoren.

Met welke taksen moet ik rekening houden?
 • Taks op de levensverzekering: 2 % op de gestorte premies.
 • Easy Fund Plan komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid noch voor belastingvermindering.
 • De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties in geval van afkoop, noch op het kapitaal bij overlijden, overeenkomstig de fiscale wetgeving die van toepassing is op 01.12.2016 en onder voorbehoud van latere wijzigingen.
 • Het kapitaal betaald aan de begunstigde van het contract bij overlijden van de verzekerde is in principe onderworpen aan successierechten.

Voor alle info over de taksen en de fiscaliteit die van toepassing zijn op Easy Fund Plan, kunt u de essentiële-informatiedocument en de algemene voorwaarden raadplegen.

Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds
 
Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds
 
Welke risico’s loop ik met Easy Fund Plan?

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)

  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico is te allen tijde volledig ten laste van de verzekeringsnemer.
  Na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, bestaat bijgevolg de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is in vergelijking met de waarde op het moment van de premiebetaling. Hiermee rekening houdend, moet de verzekeringsnemer er zich van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico

  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden zal de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd of opgeschort worden.
 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen

  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en -politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, en dit ondanks de expertise van de specialisten.
 • Faillissement van de verzekeraar

  In geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen, opgebouwd door de activa van het fonds gelinkt aan het levensverzekeringscontract, prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.

 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG Insurance om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG Insurance en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.