levensverzekering, 2016, veranderingen, plafond, overheid
Delen
Ontdek de bijbehorende producten

Wat verandert er in 2018 voor levensverzekeringen?

Een nieuw jaar brengt traditiegetrouw ook heel wat veranderingen met zich mee.

Wat brengt 2018 voor uw levensverzekeringen? Wat is de impact van een aantal regeringsmaatregelen voor uw levensverzekering?

Wat gebeurt er in 2018?

Nieuw fiscaal plafond voor pensioensparen

U hebt er wellicht iets over gehoord of gelezen in de media. Onze regering heeft besloten om de fiscaliteit van het pensioensparen aan te passen. In 2017 kon u 940 EUR storten in uw pensioensparen en een fiscaal voordeel genieten van 30 % op uw gestorte premies. In 2018 wordt dit bedrag van € 940 waarschijnlijk geïndexeerd tot € 960. Naast dit bestaande stelsel heeft de regering een tweede stelsel ingevoerd waarin belastingplichtigen de mogelijkheid hebben om tot € 1.230 te storten in hun pensioensparen. Als u ervoor kiest om stortingen te doen van meer dan € 960, bedraagt de belastingvermindering geen 30 % meer, maar wel 25 % op het geheel van uw gestorte premies tijdens het lopende jaar.

Maar trap niet in de zogenaamde 'fiscale valstrik'. Als u € 1.230 stort, geniet u het jaar nadien een fiscaal voordeel van € 307,5 (25 % van € 1.230), namelijk € 19,5 meer dan als u € 960 had gestort (€ 960 x 30 % = € 288). Aangezien het fiscaal voordeel 30 % bedraagt tot € 960 en daarboven 25 %, levert een storting tussen € 960 en € 1.152 een kleiner fiscaal voordeel op dan een storting van € 960.

Merk op dat als u meer wil storten dan € 960, dit enkel mogelijk is als u uw keuze meedeelt aan uw verzekeraar. Deze keuze is definitief en onherroepelijk voor de lopende belastbare periode. Als u uw keuze niet hebt meegedeeld, wordt alles wat u stort boven het bedrag
van € 960 terugbetaald zonder kosten. Als u uw wens hebt geuit om tot € 1.230 te storten om op die manier een belastingvermindering te genieten van 25 % op uw gestorte premies, wordt elke storting boven € 1.230 ook terugbetaald zonder kosten.

Samengevat verandert er momenteel niets vergeleken met vorig jaar, behalve het indexeren van het plafond van € 940 euro tot € 960. Zodra dit nieuwe plan goedgekeurd en beschikbaar is, zullen we u meer informatie geven.

Verminderen

Indexeringen van de bedragen die recht geven op een fiscaal voordeel

In 2018 heeft de regering besloten om de bedragen te indexeren die afgetrokken mogen worden in het kader van bepaalde levensverzekeringscontracten. Zodra de bedragen officieel zijn, bezorgen we ze u.

Hierbij vindt u de bedragen die waarschijnlijk vastgelegd zullen worden:

Pensioensparen

Belastingvermindering van 30%: € 940 naar € 960

Belastingvermindering van 25%: € 1.200 naar € 1.230

Langetermijnsparen

Maximum te sparen bedrag: € 2.260 naar € 2.310

Bereikte maximum op basis van belastbare beroepsinkomens van: € 34.847 à € 35.620

Berekeningsformule van het aftrekbare maximum:
169,20 € + 6% Belastbaar beroepsinkomen à 172,80 € + 6% Belastbaar beroepsinkomen

 

De Europese PRIIP's-regelgeving

Om de transparantie van beleggingsproducten te verhogen en de consumenten te beschermen, heeft de Europese Unie een nieuwe regelgeving ingevoerd die in werking treedt op 01/01/2018. Deze regelgeving kreeg de naam 'PRIIP's' (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) en wil het gemakkelijker maken om beleggingsproducten te vergelijken door een gemeenschappelijk modeldocument op te stellen voor alle spelers op de Europese markt. Het is de bedoeling om beleggers informatie te bezorgen die ze vlot kunnen lezen, begrijpen en vergelijken. Deze regelgeving houdt een verplichting in voor de verzekeringsmaatschappijen om gestandaardiseerde informatiedocumenten op te maken over beleggingsproducten. We noemen dit 'essentiële-informatiedocumenten' of 'KID' (van het Engels 'Key Information Document'). Als klant moet u hierover beschikken alvorens u een beleggingsverzekeringscontract ondertekent, zodat u uw keuze met kennis van zaken kan maken.

 

Nieuwe infofiche over overlijdensverzekeringen

De Europese richtlijn 'IDD' (Insurance Distribution Directive) die werd gepubliceerd
op 2 februari 2016 vormt een nieuwe stap in de harmonisatie van de Europese verzekeringsmarkt. Deze richtlijn wil de consumentenbescherming opdrijven door zich, onder andere, te focussen op de opleiding van distributeurs van verzekeringsproducten en op de transparantie van informatie. Zo ontstond er een nieuwe infofiche over overlijdensverzekeringen. Het gaat om een standaardfiche die niet is gepersonaliseerd en gebaseerd is op een typedocument van Assuralia. In deze infofiche over overlijdensverzekeringen krijgen klanten meer uitleg over de eigenschappen van het product, de waarborgen, de looptijd, de belangrijkste uitsluitingen en verplichtingen die voortvloeien uit het contract, de kosten enzovoort.

 

Verminderen