levensverzekering, 2016, veranderingen, plafond, overheid
Ontdek de bijbehorende producten

Wat verandert er in 2019 voor levensverzekeringen?

Een nieuw jaar brengt traditiegetrouw ook heel wat veranderingen met zich mee.

Wat brengt 2019 voor uw levensverzekeringen? Wat is de impact van een aantal regeringsmaatregelen voor uw levensverzekering?

Nieuw fiscaal plafond voor pensioensparen

In 2018 kon u 960 euro storten in uw pensioensparen en een fiscaal voordeel genieten van 30 % op uw gestorte premies. In 2018 wordt dit bedrag van 960 euro geïndexeerd tot 980 euro. Daarnaastnaast had u in 2018 ook de mogelijkheid om tot 1230 euro te storten in uw pensioensparen. Als u ervoor kiest om stortingen te doen van meer dan 980 euro, bedraagt de belastingvermindering geen 30 % meer, maar wel 25 % op het geheel van uw gestorte premies tijdens het lopende jaar. Deze mogelijkheid blijft ook in 2019 en het bedrag werd geïndexeerd tot 1260 euro.

Als u 1260 euro stort, geniet u het jaar nadien een fiscaal voordeel van 315 euro (25 % van 1260 euro), namelijk 21 euro meer dan als u 980 euro had gestort (980 euro x 30 % = 294 euro). Aangezien het fiscaal voordeel 30 % bedraagt tot 980 euro en daarboven 25 %, levert een storting tussen 980 euro en 1176 euro een kleiner fiscaal voordeel op dan een storting van 980 euro.

Merk op dat als u meer wil storten dan 980 euro, dit enkel mogelijk is als u uw keuze meedeelt aan uw verzekeraar. Deze keuze is definitief en onherroepelijk voor de lopende belastbare periode. Als u uw keuze niet hebt meegedeeld, wordt alles wat u stort boven het bedrag van 980 euro terugbetaald zonder kosten. Als u uw wens hebt geuit om tot 1260 euro te storten om op die manier een belastingvermindering te genieten van 25 % op uw gestorte premies, wordt elke storting boven 1260 euro ook terugbetaald zonder kosten.

Samengevat zijn de twee bestaande plafonds geïndexeerd: het basisplafond van 960 euro tot 980 euro en het verhoogde plafond van 1230 tot 1260 euro

Verminderen

Indexeringen van de bedragen die recht geven op een fiscaal voordeel

In 2019 heeft de regering besloten om de bedragen te indexeren die een belastingvoordeel kunnen opleveren in het kader van bepaalde levensverzekeringscontracten.

Hierbij vindt u de bedragen:

Pensioensparen

Belastingvermindering van 30 %: 960 euro naar 980 euro 

Belastingvermindering van 25 %: 1230 euro naar 1260 euro 

Langetermijnsparen

Maximum te sparen bedrag: 2310 euro naar 2350 euro

Bereikte maximum op basis van belastbare beroepsinkomens van: 35.620 euro naar 36.227 euro

Berekeningsformule van het aftrekbare maximum:
172,80 euro + 6 % Belastbaar beroepsinkomen naar 176,40 euro + 6 % Belastbaar beroepsinkomen

 

De Europese PRIIP's-regelgeving

Om de transparantie van beleggingsproducten te verhogen en de consumenten te beschermen, heeft de Europese Unie een nieuwe regelgeving ingevoerd die in werking is getreden op 01/01/2018. Deze regelgeving kreeg de naam 'PRIIP's' (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) en wil het gemakkelijker maken om beleggingsproducten te vergelijken door een gemeenschappelijk modeldocument op te stellen voor alle spelers op de Europese markt. Het is de bedoeling om beleggers informatie te bezorgen die ze vlot kunnen lezen, begrijpen en vergelijken. Deze regelgeving houdt een verplichting in voor de verzekeringsmaatschappijen om gestandaardiseerde informatiedocumenten op te maken over beleggingsproducten. We noemen dit 'essentiële-informatiedocumenten' of 'KID' (van het Engels 'Key Information Document'). Als klant moet u hierover beschikken alvorens u een beleggingsverzekeringscontract ondertekent, zodat u uw keuze met kennis van zaken kan maken.

Verminderen