Ontdek de bijbehorende producten

Wat is een begunstigde in een levensverzekering?

​De begunstigde is de persoon voor wie het kapitaal van een levensverzekering bestemd is. Het kan gaan om een begunstigde ‘bij leven’ of ‘bij overlijden’.

Diegene die een levensverzekering onderschrijft – de verzekeringnemer – duidt in een clausule de persoon of personen aan voor wie het kapitaal van de levensverzekering bedoeld is.

​U kunt als verzekeringsnemer een begunstigde aanduiden:

 • bij leven
  Deze persoon of personen krijgen het verzekerde kapitaal op het moment dat uw levensverzekering afloopt.
  Voorbeelden:
  • uw kleinkind(eren), als u hen een financieel duwtje in de rug wilt geven.
  • uzelf, als u een extra pensioenkapitaal wenst (en tegelijk een fiscaal voordeel wilt genieten).
 • bij overlijden
  Deze persoon of personen krijgen het verzekerde kapitaal als de verzekerde (u bijvoorbeeld) tijdens de levensverzekering overlijdt.
  Voorbeelden van begunstigden:
  • uw partner,
  • uw kinderen,
  • uw kleinkinderen,
Verminderen

Rechten van de begunstigde

​Om de prestatie (het kapitaal) te ontvangen, kan de begunstigde de begunstiging van het contract aanvaarden. Dat kan op elk moment en gebeurt als volgt:
 • na uw overlijden of bij het einde van het contract
  De begunstigde aanvaardt de begunstiging ‘impliciet’ door de (uit)betaling van het kapitaal aan te vragen of gewoon te aanvaarden.
 • tijdens uw leven
  De begunstigde aanvaardt de begunstiging via een bijvoegsel bij het verzekeringscontract. De begunstigde, uzelf en de verzekeraar ondertekenen het bijvoegsel.

  Zodra de begunstiging aanvaard is, krijgt de begunstigde een aantal rechten:

  • u mag de begunstiging niet meer herroepen, tenzij met de toestemming van de begunstigde.
  • u mag niets doen dat de rechten van de begunstigde vermindert. U kunt alleen nog:
   • de premiebetaling stopzetten.
   • een subsidiaire begunstigde aanduiden. Dit is de persoon die het kapitaal krijgt als de oorspronkelijke begunstigde zou overlijden.
   • de bestemming van de reserve of de premies wijzigen (bij tak 23).
Verminderen

Wat als de begunstigde sterft?

​Wat als de begunstigde sterft nog voor hij recht heeft op het verzekerde kapitaal? Wie dan het verzekerde kapitaal krijgt, hangt af van wat er in de begunstigingsclausule staat.
 • ​ofwel hebt u een vervangende of subsidiaire begunstigde aangeduid met de formule “bij ontstentenis”.
 • ofwel was de begunstigde ‘de kinderen’ (in die bewoording) of ‘de nalatenschap’. Het deel van de begunstiging van het kind dat overlijdt vóór de einddatum van de verzekering, gaat dan naar zijn afstammelingen in rechte lijn.
Verminderen

Aandacht voor de begunstiging

​De begunstigingsclausule is een belangrijk onderdeel van uw levensverzekering. Besteed voldoende aandacht aan de aanduiding van de begunstigde(n), zodat u er zeker van bent dat uw kapitaal in alle situaties naar de juiste persoon of personen gaat.

Bronnen:
Assuralia

Verminderen