Ontdek de bijbehorende producten

Wat is een financiële correctie of MVA?

MVA (market value adjustment) is een financiële correctie - ook wel bijkomende afkoopkosten genoemd - die toegepast kan worden als u tijdens de eerste 8 jaar van een spaarverzekering vervroegd uitstapt. Het is een aanpassing van het contract aan de marktwaarde, die andere beleggers beschermt. Zo ondervinden spaarders in tak 21 geen nadeel als anderen hun tak 21-verzekering vroegtijdig beëindigen.

Een tak 21-spaarverzekering biedt een dubbele zekerheid: zowel het kapitaal als de technische rentevoet is gegarandeerd. Om deze garanties te kunnen hard maken, beleggen verzekeringsmaatschappijen de in tak 21 belegde bedragen op een zeer voorzichtige manier, voornamelijk in staatsobligaties. Dit veilige beheer zorgt er bovendien ook voor dat er boven op de gegarandeerde rentevoet jaarlijkse winstdelingen mogelijk zijn.

Spaarders die voortijdig hun tak 21-verzekering stopzetten, kunnen dit voorzichtige beheer doorkruisen. Als een klant een vervroegde afkoop vraagt, moet de verzekeringsmaatschappij immers een deel van de gedane investeringen te gelde maken in functie van de marktomstandigheden op dat specifiek moment.
Dit mag geen negatief effect hebben op de volledige portefeuille, want dit druist in tegen het principe van tak 21: zekerheid en garanties.

Precies om dit te vermijden creëerde de wetgever in het ‘Koninklijk Besluit Leven’ de mogelijkheid om bij uitstap tijdens de eerste 8 jaar van een beleggingsverzekering een financiële correctie (MVA) aan te rekenen. 

Artikel 30, §2 van het KB Leven: “Wanneer een afkoop tijdens de eerste acht jaar van de overeenkomst gebeurt, mag (…) de theoretische afkoopwaarde (…) vervangen worden door de theoretische afkoopwaarde, die wordt verkregen door de technische rentevoet te vervangen door de spot rate die op het ogenblik van de afkoop van toepassing is op de verrichtingen met een duur gelijk aan het verschil tussen de looptijd van de overeenkomst beperkt tot acht jaar en de ouderdom van de overeenkomst.”

Financiële correcties of bijkomende afkoopkosten zijn enkel mogelijk als de toepassing ervan uitdrukkelijk opgenomen is in de algemene voorwaarden van het product.

De kosten die deze operatie eventueel met zich meebrengt, kunnen dus aangerekend worden aan de klant die beslist zijn contract vroegtijdig te beëindigen. Dit is tegelijkertijd een waarborg voor alle klanten die een tak 21-verzekering in hun portefeuille hebben. Hun investering zal geen schade ondervinden van klanten die hun contract vroegtijdig willen beëindigen.

Verminderen