Kan ik aan een goed doel schenken via een levensverzekering?
Ontdek de bijbehorende producten

Kan ik aan een goed doel schenken via een levensverzekering?

​Als u uw vermogen na uw overlijden aan een goed doel wilt nalaten, kan dat via een duolegaat, maar ook via een levensverzekering. U duidt daarbij gewoon het goede doel van uw keuze aan als begunstigde bij overlijden. Na uw dood gaat uw vermogen dan rechtstreeks naar dat goede doel.

Eerst even dit: om verlaagde successierechten te kunnen genieten, moet de vzw waaraan u uw vermogen nalaat, erkend zijn.
Verminderen

Via een duolegaat

Via een duolegaat in uw testament (via de notaris), laat u uw vermogen na aan twee partijen: een goed doel – zoals een vzw – en een verre neef bijvoorbeeld. Normaal gezien betaalt die verre neef hoge successierechten op uw nalatenschap. Afhankelijk van het gewest en de belastingschijf kunnen ze oplopen tot 70%.

Maar van een duolegaat wordt zowel uw neef als de vzw beter. Want bij een duolegaat betaalt de vzw niet alleen de successierechten op haar eigen deel van de erfenis, maar ook op het deel van uw neef. De vzw geniet een gunstig tarief voor successierechten: 8,5 % in Vlaanderen; 12,5 % of 25 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 7 % in Wallonië. Uiteraard is het de bedoeling dat de vzw ook zelf effectief iets overhoudt aan de erfenis.
Verminderen

​Via een levensverzekering

Een duolegaat kan niet rechtstreeks via een levensverzekering georganiseerd worden. Er is altijd een testament voor nodig.
Is er geen testament, dan kunt u wel gewoon via een levensverzekering uw vermogen aan een vzw overlaten, zonder dat daar een notaris bij te pas komt.

Een levensverzekering is niet alleen een interessante formule om te sparen of te beleggen, het is daarnaast ook een uitstekend middel om vast te leggen wat er na uw dood met uw vermogen gebeurt (successieplanning).

In een levensverzekering duidt u immers een of meerdere begunstigden aan: deze zullen uw geld krijgen als u zelf overlijdt. Hier leest u hoe successieplanning via een levensverzekering in z’n werk gaat.

Stel dat u uw verre neef en een erkende vzw als begunstigden aanduidt. Door een deel weg te geven aan de vzw, blijft er natuurlijk een kleiner deel over voor uw neef. Maar dankzij een doordachte verdeling zal het deel van uw neef in een lagere belastingschijf vallen. Daardoor betaalt hij lagere successierechten en kan hij er netto meer aan over.
Voor deze regeling hoeft u niet bij een notaris langs te gaan. Uw verzekeringstussenpersoon kan er u alles over vertellen.

Nog dit

  • U mag uw reservataire erfgenamen, zijnde uw echtgenoot of kinderen, niet onterven. Een deel van uw nalatenschap gaat sowieso naar hen. Met het andere deel doet u wat u wil.
  • Bij sommige levensverzekeringen – vooral die waarbij u fiscaal voordeel geniet op de gestorte premies – moet de begunstigingsclausule aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kunt hier niet van afwijken.
Verminderen