Ontdek de bijbehorende producten

Ik spaar voor de studies van mijn kind. Maar wat als ik vroegtijdig overlijd?

​U hebt een verzekering afgesloten voor uw kind om te sparen voor zijn studies. Maar bij een vroegtijdig overlijden, kan het bedrag dat uitbetaald wordt heel wat lager uitvallen dan oorspronkelijk gepland. Met een extra overlijdensverzekering geeft u uw kind de kans om toch voort te studeren.

U bent vooruitziend en beseft dat hogere studies een pak geld kosten. Daarom spaart u nu alvast voor het hele of volledige studiegeld. Dat is erg verstandig. Uw kind ontvangt dan op de eindvervaldag van het spaarverzekeringscontract een som, afhankelijk van de premies die u hierin stortte, aangevuld met de intresten en de eventuele winstdelingen. Dit bedrag kan  dienen om de verdere studies te financieren.
 
Maar wat zal er gebeuren als u vóór de eindvervaldag van het contract zou overlijden?
Dan kan het bedrag dat uw kind ontvangt uiteraard heel wat lager zijn. Bij een overlijden ontvangt uw kind het tot dan toe gespaarde bedrag samen met de intresten en de winstdelingen berekend tot op het moment van het overlijden. Maar hoe vroeger u overlijdt, hoe lager dit bedrag zal zijn. Op dat moment zijn er immers nog niet zo veel premies gestort in deze spaarverzekering.
Verminderen

Hoe zorg ik er dan voor dat mijn kind toch kan voortstuderen?

Het is belangrijk voor u dat, wat er ook gebeurt, uw kind kan voortstuderen. De toekomst van uw kind ligt u immers zeer nauw aan het hart. Om echt gerust te zijn, kunt u dus het best  een extra overlijdensverzekering afsluiten. Dit contract betaalt dan aan uw kind een vast bedrag uit, als u zou overlijden, ongeacht wanneer dit gebeurt. Deze som kan uw kind gebruiken voor de kosten die gepaard gaan met hogere studies.


AG Insurance stelt (onder bepaalde voorwaarden) verschillende formules voor. Contacteer uw vertrouwenspersoon om alle voordelen te kennen. Hij zoekt dan samen met u naar een oplossing op maat, aangepast aan uw wensen en behoeftes.

Verminderen