Roerende voorheffing op levensverzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Roerende voorheffing op levensverzekering

Een overzicht

Wat zegt de huidige regelgeving over de roerende voorheffing op levensverzekeringen?

Het tarief van de roerende voorheffing bedraagt 30%, tenzij u een vrijstelling geniet. Wat zijn de voorwaarden om een vrijstelling te genieten?
Verminderen

Tak 21-levensverzekeringen

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd:

  • bij een afkoop na de eerste acht jaar van het contract,
  • op de einddatum van het contract (na acht jaar),
  • bij vereffening na het overlijden van de verzekerde,
  • bij afkoop binnen de eerste acht jaar van het contract én indien het kapitaal overlijden groter is dan 130 % van de gestorte premies en de verzekeringnemer = verzekerde = begunstigde in geval van leven.
    In de andere gevallen wordt er 30% roerende voorheffing geheven op een bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de intresten, aan een fictieve rentevoet van 4,75 % per jaar (of op het deel werkelijke intresten indien > 4,75%).

    Bijzonder geval: de renteverzekeringen
    Deze hebben hun eigen fiscaal stelsel en worden anders belast: 30% op het rentevestigend kapitaal van de rente + de gebruikelijke gemeentebelasting.
Verminderen

Tak 23-levensverzekeringen

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd als er geen rendementsengagement aangegaan wordt, noch bij vereffening van het overlijdenskapitaal, noch bij vereffening bij leven.

Indien er verbintenissen zijn wat betreft het rendement, dan is er roerende voorheffing verschuldigd bij vereffening binnen de acht jaar, daarna niet meer.
Verminderen