Spaarverzekering met rendementsgarantie voor kinderen
Een mooie spaarpot voor uw (klein)kinderen, in alle flexibiliteit.
Ontdek deze producten bij:
Uw makelaar
bpost bank
* Rentevoet van toepassing sinds 01/08/2016. Wijzigingen zijn altijd mogelijk. De rentevoet is gegarandeerd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG Insurance staat/staan en dit tijdens de hele looptijd van het contract.
Een vast rendement van 0,50 %*

Voor elke storting die u doet, blijft de rentevoet die geldt op dat moment en van toepassing is op de nettopremie (exclusief taksen en instapkosten), gegarandeerd. En dit tijdens de hele looptijd van uw spaarplan. Dit vaste rendement kan bovendien nog oplopen door jaarlijkse winstdelingen.
De winstdeling is niet gewaarborgd en hangt af van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.

Gunstige fiscaliteit

U betaalt geen roerende voorheffing op de opbrengt van uw spaarverzekering (tenzij u uw kapitaal afkoopt tijdens de eerste 8 jaar).

Een flexibel spaarplan

U spaart voor de toekomst van uw kind of kleinkind op uw eigen ritme. U bepaalt hoeveel en wanneer u spaart.

Behoud van controle

U houdt de touwtjes stevig in handen. Tot de einddatum van uw spaarplan bepaalt u zelf wat er met het gespaarde bedrag gebeurt.

 

Waarom is een jongerenspaarverzekering iets voor mijn (klein)kind?

Dankzij deze formule (minimumlooptijd van 8 jaar) zorgt u voor een comfortabel startkapitaal voor uw kind of kleinkind. U kunt rekenen op een gegarandeerd rendement dat kan oplopen door jaarlijkse winstdelingen. Die zijn niet gewaarborgd en hangen af van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance. U helpt dus uw kind of kleinkind vooruit bij zijn start in het leven. En u kiest daarbij voor een combinatie van zekerheid en rendement. Bij overlijden zijn er eventueel successierechten verschuldigd op het betaalde bedrag. Lees meer hierover in het artikel Plan uw nalatenschap.

U kunt uw spaarplan afstemmen op uw wensen en op de precieze noden van uw (klein)kind:

 • Uitbetaling van het gespaarde bedrag aan uw (klein)kind onder de vorm van een kapitaal. Handig als uw (klein)kind zich een eerste wagen wil kopen, geld nodig heeft om voort te studeren, een appartement wil aanschaffen of investeert in een eigen zaak.
 • Een bijkomende ‘facultatieve’ overlijdensdekking die de financiële toekomst van uw (klein)kind veiligstelt, ook als u er niet meer bent om te sparen.
Wat brengt deze spaarverzekering op voor mijn (klein)kind?  
Wat brengt deze spaarverzekering op voor mijn (klein)kind?

​Deze spaarverzekering levert u – voor elke storting – een vast en aantrekkelijk rendement op. Elk bedrag dat u spaart voor uw (klein)kind wordt belegd tegen een rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Deze rentevoet is van toepassing op elke nettostorting (exclusief taksen en instapkosten) en blijft voor die storting gegarandeerd gedurende de hele looptijd. Momenteel is die rentevoet 0,50 %*. Latere stortingen renderen tegen de op het moment van de storting geldende rentevoet.

Uw rendement kan oplopen door jaarlijkse winstdelingen. Die zijn niet gewaarborgd en hangen af van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie.

Voor elke storting is een verzekeringstaks van 2 % van toepassing.

Deze verzekering omvat ook een bepaald aantal risico’s. We raden u aan hiervan kennis te nemen.

Wanneer ontvangt mijn (klein)kind het gespaarde bedrag?

​U bepaalt zelf wat er op einddatum gebeurt met het kapitaal dat u bijeen gespaard hebt voor uw kind of kleinkind.

U kunt ervoor kiezen dat het bedrag rechtstreeks naar het kind in kwestie gaat. Dan duidt u het betrokken kind als begunstigde aan.

Of misschien behoudt u liever zelf wat langer het overzicht?
U kunt het bedrag zonder probleem persoonlijk aan uw (klein)kind overhandigen op het moment dat u het meest gepast vindt. U duidt dan zichzelf aan als begunstigde bij leven, zodat het bijeen gespaarde kapitaal aan u uitbetaald wordt.

De ideale oplossing als u een kapitaal wilt opbouwen om uw (klein)kind te helpen bijvoorbeeld bij de aankoop van een onroerend goed of om zijn latere studies te betalen.

Als verzekeringsnemer van deze jongerenspaarverzekering behoudt u sowieso de controle. U kunt gedurende de hele looptijd wijzigingen aanbrengen. Een bijkomende zekerheid voor u dat het geld goed terechtkomt. Bijvoorbeeld als het begunstigde kind minder gelukkige keuzes maakt of wat langer nodig heeft om zijn wilde haren kwijt te raken.

Op einddatum moet u zelf niets ondernemen. Even voordien wordt u of het begunstigde kind – afhankelijk van uw keuze – gecontacteerd voor de uitbetaling van het gespaarde kapitaal. Het kapitaal bij leven wordt op de einddatum niet onderworpen aan de roerende voorheffing.

Wanneer ontvangt mijn (klein)kind het gespaarde bedrag?  
Welke keuzes kan ik maken?  
Welke keuzes kan ik maken?

​U bepaalt de modaliteiten van deze spaarverzekering helemaal zelf. Volgens uw wensen:

 • U kiest hoeveel u spaart, in functie van uw financiële mogelijkheden.
 • U kiest wanneer u stort en hoe dikwijls. Ook een eenmalige storting is mogelijk..
 • U behoudt de controle over uw spaarinspanningen en kunt op elk moment ingrijpen als u dit nodig vindt.
 • U kunt op elk moment een afkoop vragen, geheel of gedeeltelijk.Bij een afkoop kunnen afkoopkosten en een financiële correctie van toepassing zijn. Bovendien is bij een afkoop tijdens de eerste 8 jaar een roerende voorheffing verschuldigd op de interesten. Het belastbare bedrag kan echter niet kleiner zijn dan het bedrag dat overeenstemt met een interestkapitalisatie aan 4,75 % per jaar.
 • Als u dat wenst, kunt u een bijkomende overlijdensdekking inbouwen. Het afgesproken spaarplan wordt dan na uw overlijden voortgezet door AG Insurance.
Ons duurzaam investeringsbeleid.

​Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit.

Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemee​n kader op onze website.

Eenheidswaarden en prestaties  
Spaarverzekering  
Eenheidswaarden en prestaties

U wil de eenheidswaarden en de prestaties van onze beleggingsfondsen en/of het beheersreglement van onze fondsen kennen? Raadpleeg ze hier.

​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.