levensverzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Levensverzekering: wat is een begunstigde?

Alles wat u moet weten over de begunstigingsclausule van een levensverzekering

De begunstigde die is aangeduid in de levensverzekering, is de persoon die het kapitaal van de verzekering ontvangt. Het kan gaan om een begunstigde 'bij leven' of een begunstigde 'bij overlijden'. Lees alles wat u moet weten hierover!

​​​​​​In de begunstigingsclausule van het contract duidt de persoon die een levensverzekering afsluit – de verzekeringsnemer – de perso(o)n(en) aan aan wie het verzekeringskapitaal moet worden uitbetaald als de verzekerde op de einddatum van het contract nog in leven is (begunstigde bij leven) of voordien overlijdt (begunstigde bij overlijden).


Als verzekeringsnemer kan u een of meerdere begunstigden aanduiden. 

 • Bij leven
  Deze perso(o)n(en) krijgt/krijgen het verzekerde kapitaal bij afloop van het verzekeringscontract, als de verzekerde op dat moment nog in leven is.

  Voorbeelden? 
  • ​​​Uw kinderen of kleinkinderen, als u hen financieel wil steunen.
  • ​​​Uzelf als u een extra pensioenkapitaal wil (eventueel met fiscaal voordeel).
  • ...

 • ​Bij overlijden
  Deze perso(o)n(en) krijgt/krijgen het verzekerde kapitaal als de verzekerde (u bijvoorbeeld) overlijdt tijdens de duur van de levensverzekering.

  Voorbeelden?
  • ​Uw partner
  • ​Uw kinderen
  • ​Uw kleinkinderen
  • ​…

Wat zijn de rechten van de verzekeringsnemer?

Zolang de verzekeringsnemer in leven is, heeft hij de controle over het contract. Hij kan in alle flexibiliteit bijvoorbeeld de begunstigingsclausule wijzigen in de loop van het contract als zijn persoonlijke situatie verandert (geboorte van een kind, huwelijk, scheiding enz.).

Let op, want eenmaal de begunstigde(n) het voordeel van het contract heeft (hebben) aanvaard, kan de verzekeringsnemer het alleen wijzigen met instemming van deze aanvaardende begunstigde.

Wat is 'aanvaarding van de begunstiging'?​

De begunstigde kan het voordeel van het contract aanvaarden. Hij kan dit op elk moment doen:

 • Na uw overlijden of op de einddatum van uw contract
  De begunstigde aanvaardt de begunstiging 'impliciet' door de uitbetaling van het kapitaal aan te vragen of door het gewoon te aanvaarden.
 • Tijdens uw leven
  De begunstigde aanvaardt de begunstiging via een bijvoegsel bij het verzekeringscontract. De begunstigde, uzelf (verzekeringsnemer) en de verzekeraar moeten dit document ondertekenen.

  Zodra de begunstiging is aanvaard, heeft de begunstigde bepaalde rechten, terwijl sommige van uw rechten als verzekeringsnemer beperkt zijn:

  • U kan de begunstiging niet meer herroepen, tenzij met toestemming van de aanvaardende begunstigde.
  • U kan aan uw contract niets meer veranderen dat de rechten van de begunstigde vermindert.

  • U kan alleen nog:
   • De premiebetaling stopzetten.
   • Een subsidiaire begunstigde aanduiden. Dit is de persoon die het kapitaal krijgt als de oorspronkelijke begunstigde al is overleden aan het einde van het contract.
   • De bestemming van de reserve of de premies wijzigen (voor tak 23).

Voor alle andere handelingen moet u vooraf toestemming krijgen van de begunstigde. U kiest zelf of u de begunstigde op de hoogte brengt of niet. Sowieso contacteert de verzekeraar hem als u vóór het einde van het contract overlijdt​.

Wat als de begunstigde overlijdt?

Wat gebeurt er als de begunstigde overlijdt voor hij het verzekerde kapitaal heeft gekregen? Wie dan het verzekerde kapitaal krijgt, hangt af van de begunstigingsclausule.

 • Als u (een) subsidiaire begunstigde(n) hebt aangeduid via de formule 'bij ontstentenis', wordt het verzekerde kapitaal uitbetaald aan de aangeduide subsidiaire begunstigde.
 • Als u geen subsidiaire begunstigde hebt aangeduid, komt het kapitaal toe aan de verzekeringsnemer of, als die er niet is, aan zijn of haar nalatenschap.

Hoe de begunstigingsclausule van een levensverzekering correct opstellen? 

De begunstigingsclausule is een belangrijk onderdeel van uw levensverzekering. Besteed er voldoende aandacht aan, zodat het kapitaal wordt uitbetaald volgens uw wensen.

Er zijn twee soorten begunstigingsclausules:

 • De nominatieve clausule: de begunstigde(n) wordt (worden) rechtstreeks bij naam genoemd. Bij overlijden wordt het kapitaal snel uitbetaald, omdat de identiteit van de begunstigden in het contract vermeld staat.
 • De generieke clausule: de begunstigde(n) wordt (worden) aangewezen volgens de verwantschap met de verzekerde (partner, kinderen, broers en zussen enz.). Dan moet AG bij overlijden eerst de betrokken begunstigden identificeren alvorens het kapitaal uit te keren.

Op het eerste gezicht zou u kunnen denken dat deze twee soorten clausules gelijk zijn, maar dat is niet altijd het geval! ​

Een voorbeeld. U hebt twee kinderen op het moment dat u de verzekering afsluit. U kiest voor een nominatieve clausule. Een paar jaar later komt er een derde kind bij in het gezin. Het jongste kind staat dan niet vermeld in de lijst van begunstigden van uw levensverzekering.