Ontdek de bijbehorende producten

Wat is een verzekeringspolis?

​Het is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekeringsnemer. In ruil voor één of meerdere premies levert de verzekeraar een bepaalde prestatie wanneer het contractueel gedekte risico zich voordoet. Wat die prestatie precies inhoudt, hangt af van het soort contract.

In het contract staat wat verzekerd is en welke prestatie de verzekeraar verschuldigd is als een contractueel gedekt risico zich voordoet. De polis vermeldt de rechten en plichten van beide partijen.
Verminderen

Voorbeeld

U wilt uw partner niet met een financiële kater achterlaten in het geval u vroeg zou sterven. U klopt aan bij uw verzekeraar en sluit een overlijdensverzekering af. Sterft u vroeg (het risico dat u wilt dekken), dan betaalt de verzekeraar de verzekerde prestatie aan uw partner volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het contract.
Verminderen