Ontdek de bijbehorende producten

Wat is een winstdeling?

​Het rendement van uw tak 21-verzekering kan jaarlijks verhoogd worden met een extraatje: de winstdeling.

​Uw verzekeraar kan u bovenop het gewaarborgd rendement van uw tak 21-levensverzekering jaarlijks een winstdeling uitkeren. U vindt in de algemene voorwaarden of de levensverzekering die u gekozen hebt, in aanmerking komt voor winstdeling. In elk geval moet uw levensverzekeringscontract nog van kracht zijn op 31 december van het jaar waarvoor de winstdeling toegekend wordt.
Verminderen

De winstdeling is niet gewaarborgd: ze hangt af van de resultaten van uw verzekeraar en de economische conjunctuur (indien main fund) of van het resultaat van het onderliggende fonds (indien afgezonderd fonds). Na goedkeuring door de Algemene aandeelhoudersvergadering wordt de winstdeling uitgekeerd op basis van het winstdelingsplan (indien main fund) of volgens de regels bepaald in het winstdelingsreglement van het afgezonderd fonds dat in de algemene voorwaarden van uw verzekering staat.
Verminderen

​Net zoals meestal het geval is voor uw interest, wordt de winstdeling niet jaarlijks uitbetaald. Ze wordt bij uw bijeen gespaarde reserve gevoegd en zorgt zo mee voor de aangroei van uw eindkapitaal. U ontvangt dus interest op interest. Dit noemt met het sneeuwbaleffect.
Verminderen

Wat is het sneeuwbaleffect?

​Uw geld brengt elk jaar interesten op. Deze interesten worden bij het kapitaal gevoegd. Het jaar daarop worden de nieuwe interesten berekend op de volledige reserve, dus ook op de interesten en de toegekende winstdeling van het jaar voordien. Elk jaar wordt de interest dus op een hoger kapitaal berekend. Zo groeit uw kapitaal steeds sneller.
Verminderen