spaarverzekering kind
Ontdek de bijbehorende producten

Wat levert een spaarverzekering op voor mijn (klein)kind?

Een mooie opbrengst voor uw oogappel

​Hoeveel een spaarverzekering voor uw (klein)kind precies oplevert, hangt af van een aantal factoren:

  • de leeftijd van uw (klein)kind op het moment dat u start met de spaarverzekering;
  • het bedrag dat u wenst te sparen;
  • de rentevoet die van toepassing is op het moment van uw stortingen;
  • de eventuele winstdelingen (die afhangen van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance);
  • of u kiest voor indexatie  van de premies die u spaart.
Verminderen

Sparen in een spaarverzekering zorgt voor een sneeuwbaleffect.

Elk jaar brengt uw spaarinspanning immers intresten op die bijgevoegd worden bij uw kapitaal. Bovendien kan er elk jaar een mooie bonus  onder de vorm van een winstdeling toegekend worden. Deze intresten en de verworven winstdelingen brengen op hun beurt intresten op. Dit creëert op termijn een echt sneeuwbaleffect.

Het is nooit te laat om uw (klein)kind een spaarverzekering cadeau te doen. Het gaat om een mooie geste op lange termijn. Uw (klein)kind zal er u later dankbaar voor zijn.
Houd er wel rekening mee dat de minimumlooptijd van deze  spaarverzekering 10 jaar is en de einddatum uiterlijk op de 24ste of 25ste verjaardag van uw oogappel . Onderschrijf dus zeker een spaarverzekering vóór uw (klein)kind 14 of 15 jaar wordt.
Verminderen

Een voorbeeld

​Matteo is 7 jaar. Hij doet dit jaar zijn eerste communie. Papa en mama, maar ook zijn peter en meter willen hem extra verwennen, met cadeautjes en alles erop en eraan.
Zijn grootouders echter willen een origineel en blijvend cadeau schenken. Zij kiezen voor een spaarverzekering.
De spaarverzekering die zijn grootouders voor Matteo voorzien hebben, zal voor een mooi startkapitaaltje zorgen. Hij kan het misschien gebruiken om zich een eerste wagentje aan te schaffen of om zijn kot in te richten. Of hij kan er zijn studies in het buitenland mee betalen.

Stel dat zijn grootouders in de loop van het contract – om wat voor redenen dan ook - hun spaarinspanningen een tijdje willen onderbreken, dan vormt dat geen enkel probleem. Het gaat immers om een vrij spaarplan. Er is geen enkele verplichting.

Omdat de grootouders de nemer zijn van de spaarverzekering, blijven zij bovendien voor de volle 100 % de touwtjes in handen houden. Mochten zij dat willen, dan kunnen zij de begunstigde  van hun spaarplan op elk moment wijzigen. In alle discretie, zonder dat zij de begunstigde of zijn ouders hiervan op de hoogte moeten brengen.

Verminderen