5 raisons d’investir de façon socialement responsable
Ontdek de bijbehorende producten

5 redenen om maatschappelijk verantwoord te beleggen

Voor een meer duurzame, ethische en solidaire wereld

​Maatschappelijk verantwoorde fondsen, SRI-fondsen, duurzame beleggingsfondsen... Stuk voor stuk verschillende benamingen voor hetzelfde concept! Maar wat houdt het precies in? Maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) is een aanpak die rekening houdt met maatschappelijke, milieu-, en governance-criteria in het beheer van een beleggingsportefeuille. Met andere woorden, deze fondsen richten zich zowel op de financiële prestaties als op de ethiek van de bedrijven waarin ze beleggen, in België en in het buitenland.

Hier zijn 5 goede redenen om duurzaam te beleggen!​

1. Mogelijkheid om uw beleggingen en uw waarden op elkaar af te stemmen

​Al enkele jaren is er een groeiend bewustzijn bij de Belgen, die steeds meer belang hechten aan verschillende maatschappelijke kwesties zoals de opwarming van de aarde en de uitstoot van broeikasgassen, genderdiversiteit en gelijkheid.

Goed nieuws als u wil beleggen: u kan het verschil maken door te beleggen in bedrijven die elke dag een prioriteit maken van deze kwesties! Door te beleggen in duurzame financiële producten geeft u betekenis aan uw belegging.

Bovendien kan u kiezen uit een ruim aanbod aan producten! Dankzij thematische fondsen kan u beleggen in een bepaalde sector of volgens een bepaald thema, in overeenstemming met uw doelstellingen en behoeften, maar ook met uw waarden. 

Verminderen

2. Ondernemingen geselecteerd op basis van strenge criteria (ESG-criteria)

De ESG-criteria (maatschappelijke, milieu-, en governance-criteria) dienen als 'filter' bij de selectie van ondernemingen voor verschillende duurzame of thematische fondsen. Deze aanpak is gebaseerd op 3 fundamentele pijlers:

• De milieucriteria hebben bijvoorbeeld betrekking op de manier waarop een onderneming haar milieu-impact beperkt door haar beheer van afval en luchtvervuiling.

• De maatschappelijke criteria houden rekening met het diversiteitsbeleid van de onderneming om discriminatie te voorkomen, en met de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten.

• De governance-criteria (deugdelijk bestuur) dienen om onethische praktijken zoals corruptie of fraude te voorkomen. 

Label ​Towards sustainability

Het onafhankelijke 'Towards Sustainability'-label wordt toegekend aan bedrijven die onder meer voldoen aan de ESG-criteria in hun beleggingsaanpak. AG kreeg dit label voor een aantal van zijn producten.


Daarnaast houdt het label ook rekening met de systematische uitsluiting van controversiële sectoren en activiteiten. Dit zijn eigenlijk twee verschillende benaderingen:

Uitsluiting

Bedrijven die betrokken zijn in bepaalde controversiële sectoren zoals tabak, wapens en steenkool worden systematisch uitgesloten. 

Best in class

Alleen de best beoordeelde bedrijven met de hoogste ESG-score worden geselecteerd. Als belegger stimuleert u ondernemingen om op een duurzame manier te handelen door diegene te vermijden die onvoldoende rekening houden met milieu- en maatschappelijke criteria. 

Lees hier meer over het maatschappelijke engagement van AG.


Verminderen

3. Gediversifieerde portefeuille voor een potentieel hoger rendement

Als er één regel is die u moet onthouden voor u belegt, dan is het deze: 'diversificatie is de basis van een goed beheer'. Uw portefeuille diversifiëren betekent dat u uw beleggingen spreidt over verschillende sectoren, regio's en valuta's, maar ook over verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, vastgoed enz.).

Het doel? Het globale risico van de portefeuille en de schommelingen op de financiële markten verminderen. Simpel gezegd gaat het erom dat u niet al uw eieren in dezelfde mand legt! Met deze strategie kan u alle kansen in uw voordeel benutten en - misschien - een potentieel hoger rendement behalen.

Let wel: beleggen houdt altijd een zeker risico in, of u nu belegt in klassieke of in SRI-fondsen. Daarom is het belangrijk om uw profiel en uw behoeften te bepalen voor u de stap zet. ​


Verminderen

4. Expertise van gerenommeerde beheerders

Beleggen met het oog op een hoger rendement klinkt logisch. Hiervoor zijn er verschillende beheerstijlen en -strategieën beschikbaar, met minder of meer risico.

Zo is de MultiManagementaanpak​​​ (die AG toepast) erop gericht een potentieel hoger rendement te combineren met een constante monitoring van de geselecteerde fondsen. Deze strategie maakt het mogelijk om samen te werken met gerenommeerde beheerders uit de hele wereld, elk met hun eigen visie, beheerstijl en expertise, voor een optimale diversificatie.

ACTIEF INDIVIDUEEL BEHEERACTIEF BEHEER DOOR MEERDERE BEHEERDERS (MULTIMANAGEMENT)
  • ​Eén enkele beheerder beheert de portefeuille

  • Potentieel hoger rendement, maar ook meer risico

  • ​De fondsen zijn toevertrouwd aan verschillende beheerders

  • Diversificatie in sectoren, valuta's, landen en activa

  • De risico's worden zoveel mogelijk gespreid en beperkt

  • Potentieel hoger rendement, maar ook meer risico​Verminderen

5. Verantwoord beleggen om de wereld van morgen vorm te geven

​Vroeg of laat worden ondernemingen die geen goede praktijken toepassen, afgestraft door de financiële markten.

De belangstelling voor maatschappelijke en klimaatkwesties neemt elk jaar toe. Duurzame beleggingen bieden dus ongetwijfeld interessante perspectieven voor de toekomst! ​

Verminderen

Tot slot: waarom zou u kiezen tussen een potentieel rendement en duurzame beleggingen als u beide kan combineren en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij van morgen?​​​​​Bent u klaar om mee te bouwen aan de wereld van morgen? *Het duurzaamheidslabel 'Towards Sustainability' wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en wordt elk jaar opnieuw beoordeeld. Voor de gestructureerde fondsen uit tak 23 wordt het label toegekend voor de looptijd van het fonds. Het label is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Deze standaard definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel wat betreft de portefeuille als het beleggingsproces. Meer info over het label is terug te vinden op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm.
 Het verkrijgen van dit label betekent niet dat het financiële product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. U vindt hierover meer info terug op www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.