Drie vragen aan Wim Vermeir bij de overgang van oud naar nieuw
Ontdek de bijbehorende producten

Drie vragen aan Wim Vermeir bij de overgang van oud naar nieuw

Wat zijn volgens u de belangrijkste macro-economische kansen en bedreigingen in de loop van 2018?

Voor 2017 kunnen we terugblikken op een jaar met mooie stabiele groeicijfers en dit zowel in China, de Verenigde Staten als Japan en op ons Europese continent. Gecombineerd met lage rentes was dat de ideale mix voor aandelen en obligaties. Vooruitkijkend naar 2018 zien we wel dat de groei aan het aftoppen is en zelfs licht zou kunnen dalen. Vooral omdat de verwachting van een sputterende Amerikaanse motor kan toenemen. Onzekerheid over die groei kan leiden tot schommelingen en correcties op de financiële markten. Anderzijds verwachten we wel dat eventuele rentestijgingen relatief beperkt zullen blijven en dat de groei in Europa en de emerging markets vrij sterk zal blijven. Deze lagerenteomgeving en groei maken dat AG Insurance op langere termijn positief blijft voor aandelen.
oor 2017 kunnen we terugblikken op een jaar met mooie stabiele groeicijfers en dit zowel in China, de Verenigde Staten als Japan en op ons Europese continent. Gecombineerd met lage rentes was dat de ideale mix voor aandelen en obligaties. Vooruitkijkend naar 2018 zien we wel dat de groei aan het aftoppen is en zelfs licht zou kunnen dalen. Vooral omdat de verwachting van een sputterende Amerikaanse motor kan toenemen. Onzekerheid over die groei kan leiden tot schommelingen en correcties op de financiële markten. Anderzijds verwachten we wel dat eventuele rentestijgingen relatief beperkt zullen blijven en dat de groei in Europa en de emerging markets vrij sterk zal blijven. Deze lagerenteomgeving en groei maken dat AG Insurance op langere termijn positief blijft voor aandelen.
oor 2017 kunnen we terugblikken op een jaar met mooie stabiele groeicijfers en dit zowel in China, de Verenigde Staten als Japan en op ons Europese continent. Gecombineerd met lage rentes was dat de ideale mix voor aandelen en obligaties. Vooruitkijkend naar 2018 zien we wel dat de groei aan het aftoppen is en zelfs licht zou kunnen dalen. Vooral omdat de verwachting van een sputterende Amerikaanse motor kan toenemen. Onzekerheid over die groei kan leiden tot schommelingen en correcties op de financiële markten. Anderzijds verwachten we wel dat eventuele rentestijgingen relatief beperkt zullen blijven en dat de groei in Europa en de emerging markets vrij sterk zal blijven. Deze lagerenteomgeving en groei maken dat AG Insurance op langere termijn positief blijft voor aandelen.
Verminderen

Duurzaam beleggen: hoe belangrijk wordt dit voor uw business en voor uw klanten in 2018?

Het toenemende belang van duurzaam beleggen is onmiskenbaar en dit juichen we bij AG Insurance toe. Duurzame aspecten in het beleid van een onderneming zijn meer en meer verbonden met de financiële prestaties ervan. Klanten vragen daarom ook naar duurzame fondsen. Bij AG Insurance hebben we recent enkele duurzame fondsen binnen onze tak 23-beleggingsverzekeringen gelanceerd. Die zijn erg succesvol dankzij de link tussen maatschappelijk en financieel rendement. Onze thematische fondsen met de nadruk op het leiderschap van vrouwen in een onderneming, hebben ook veel klanten aangesproken. Ook de eigen beleggingen van AG Insurance gaan meer en meer door een "ESG"-filter. Vooral de "E" van environment, het milieu, is cruciaal. De ecologische voetafdruk van bedrijven en hun investeringen is immers duidelijker meetbaar. Denken we hierbij aan alles wat te maken heeft met energie, mobiliteit… Dit is een essentieel en standaard onderdeel geworden van onze financiële analyses. We zijn ervan overtuigd dat het belang ervan voor alle investeerders op termijn enkel kan toenemen.
Verminderen

Zal 2018 het jaar zijn van de actieve of van de passieve strategieën?

De lage rente heeft ertoe geleid dat de meeste activa al hoog geprijsd staan. Een selectieve aanpak en een actieve allocatie zijn dus cruciaal. Zo zijn Amerikaanse aandelen al ruim gewaardeerd, maar zijn Europese aandelen nog altijd interessant en kan je groeimarktaandelen kopen aan een aantrekkelijke waardering. Zowel voor obligaties als aandelen is actief beheer noodzakelijk om het kaf van het koren te scheiden. Dit is ook wat AG Insurance doet in zijn tak 23-beleggingsfondsen. Onze historische rendementen zijn hiervan een mooie illustratie. Daarom kiezen veel klanten voor een tak 23-verzekering van AG Insurance.


​Bekijk alle artikels van Wim

Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor het toekomstige rendement. De waarde van een investering in tak 23 kan zowel stijgen als dalen.

Verminderen