levensverzekering echtscheiding
Ontdek de bijbehorende producten

Wat met uw levensverzekering bij een echtscheiding? Check de begunstigde

‚ÄčElke grote stap in het leven heeft consequenties waar u misschien niet meteen bij stil staat. Zo heeft een scheiding ook een impact op uw levensverzekering. Controleer of het kapitaal nog altijd naar de juiste persoon gaat en pas eventueel de begunstiging aan. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

De manier waarop uw begunstigingsclausule geformuleerd is, bepaalt wat er na uw echtscheiding met de begunstiging gebeurt.

 

Opgelet: de regeling die hieronder beschreven staat, geldt alleen voor echtscheidingen die sinds 1 september 2007 uitgesproken zijn en voor echtscheidingsprocedures die op 1 september 2007 hangende waren.

Verminderen

Begunstigde = uw ex-echtgenoot, met naam en voornaam (nominatieve aanduiding)

Uw ex-echtgenoot staat met naam en voornaam als begunstigde aangeduid in uw levensverzekering. Na uw scheiding is uw ex-echtgenoot geen begunstigde meer. De tweede begunstigde in rang (de subsidiaire begunstigde) krijgt dan recht op het kapitaal.

Hebt u geen subsidiaire begunstigde aangeduid, dan krijgt u zelf het geld als u nog in leven bent bij het einde van het contract. Zo niet gaat de uitkering naar uw nalatenschap.

 

Stel dat u wilt dat het kapitaal van uw levensverzekering toch nog naar uw ex-echtgenoot  gaat, dan moet u dat expliciet vastleggen in uw overeenkomst voorafgaand aan de scheiding. Vergeet ook niet om een kopie van deze overeenkomst aan uw verzekeraar te bezorgen.

Verminderen

Begunstigde = uw echtgeno(o)te, zonder naam en voornaam (generieke begunstiging)

In uw levensverzekering staat dat 'uw echtgeno(o)t(e)' de begunstigde is. Zijn/haar naam wordt niet genoemd. Dan hangt het ervan af of u al dan niet hertrouwt.

  • u hertrouwt

    Uw nieuwe echtgenoot wordt de begunstigde.

  • u hertrouwt niet

    De tweede begunstigde in rang (subsidiaire begunstigde), krijgt het kapitaal van uw levensverzekering.

    Hebt u geen subsidiaire begunstigde aangeduid met de formule 'bij ontstentenis', dan gaat het kapitaal naar uzelf (als u op de einddatum nog leeft) of wordt de prestatie uitgekeerd aan uw nalatenschap (als u overlijdt voor de einddatum).

Verminderen

Begunstiging aanpassen

Alleen als u de verzekeringsnemer bent, kunt u uw levensverzekering aanpassen. En dan nog kan het enkel als u de afspraken respecteert die u bij uw scheiding met uw ex-echtgenoot gemaakt hebt. Bezorg uw verzekeraar het echtscheidingsconvenant dat u bij uw advocaat of notaris ondertekend hebt.

 Tip: als u een levensverzekering onderschrijft, gebruik dan liever een generieke in plaats van een nominatieve begunstigingsclausule. Lees hier waarom.

Met vragen of bij twijfel kunt u steeds bij uw verzekeringsadviseur, uw notaris of uw advocaat terecht.

Verminderen