IA
Ontdek de bijbehorende producten

Artificiële intelligentie leent zijn initialen aan NVDIA

​​​​​​​​​​​​

Artikel geschreven door nauwe samenwerking
tussen natuurlijke intelligentie en artificiële intelligentie.​

"Kan je een speech schrijven voor de 70e verjaardag van mijn schoonmoeder?", "Kan je de filosofie van Plato vergelijken met die van Socrates?", "Leg me in eenvoudige taal uit wat een bitcoin is?", "Wat is de beste verzekeringsmaatschappij in België?"  …

Twee maanden na de lancering in december 2022 had ChatGPT meer dan 100 miljoen gebruikers die nieuwsgierig allerlei vragen stelden aan deze 'artificiële intelligentie'-chatbot. ChatGPT is momenteel ook de technologie die het snelst in gebruik is genomen. Velen voorspellen een disruptieve toekomst voor de manier waarop we produceren en consumeren.


Wat is artificiële intelligentie?

​We vragen aan AI om zichzelf voor te stellen:

"Hallo, ik ben Bing. Artificiële intelligentie (AI) is een vakgebied dat machines in staat wil stellen om taken uit te voeren waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is. Denk maar aan problemen oplossen, beslissingen nemen, patronen herkennen, natuurlijke taal produceren, ... AI maakt gebruik van algoritmes, data, software en hardware om systemen te creëren die menselijke capaciteiten kunnen nabootsen of overtreffen. AI is een interdisciplinaire technologie die gebruikmaakt van vakgebieden als wiskunde, informatica, logica, filosofie en psychologie."

Artificiële intelligentie creëert zo nieuwe kansen, nieuwe markten, nieuwe producten en nieuwe diensten die bestaande modellen kunnen transformeren of vervangen. Disruptief?  We zien dat AI de kwaliteit van leven, gezondheid, onderwijs, veiligheid, mobiliteit ... kan verbeteren. Maar het kan ook een bedreiging vormen voor de werkgelegenheid, privacy, democratie, culturele diversiteit enzovoort.


 

​Wat betekent dat nu voor beleggers?​​

De voorbije maanden was er heel wat te doen rond aandelen die rechtstreeks verband houden met AI. En het bedrijf dat hiervan het meest heeft geprofiteerd op de beurzen, is ongetwijfeld NVIDIA: een producent van grafische processors. 

Met een stijging van 200% sinds het begin van het jaar is dit het aandeel dat kwartaal na kwartaal het meeste voordeel gehaald heeft uit het enthousiasme voor deze nieuwe technologie. NVIDIA is uitgegroeid tot de onbetwiste leider dankzij zijn geniale grafische chips voor parallelle berekeningen die massaal gebruikt worden in de complexe neurale netwerken van artificiële intelligentie. NVIDIA is in slechts enkele jaren tijd naar de top geklommen en dat is geen toeval: het bedrijf heeft meer geïnvesteerd in softwareontwikkelaars ... dan in hardware!​

 

​Er zijn natuurlijk ook heel wat andere spelers op deze markt. Toch laten de inkomsten uit AI voorlopig nog op zich wachten. Het aandeel van Microsoft in OpenAI, ontwikkelaar van ChatGPT, heeft bijvoorbeeld nog niets opgeleverd. Voorlopig is de toegang tot ChatGPT nog altijd gratis.

Het blijft dus moeilijk uit te maken hoeveel opbrengst AI rechtstreeks genereert. Ook de schaalvoordelen en verbeteringen in productieprocessen via AI zijn vandaag moeilijk te kwantificeren. Toch heeft het World Economic Forum een reeks cijfers bekendgemaakt: een productiviteitsstijging van 40% tegen 2035, die gepaard gaat met een verlies van 75 miljoen banen, maar ook met het creëren van 133 miljoen nieuwe jobs.

De infrastructuur die nodig is om de rekencapaciteit van AI te genereren en op te slaan zal gigantisch moeten zijn. Wie zal optimaal kunnen profiteren van de opkomst van AI? Spelers als Amazon, met bijna 33% van het marktaandeel voor cloudopslagcapaciteit, Microsoft (23%) en Google Cloud (10%) [1].
Een andere sector die waarschijnlijk sterke prestaties zal neerzetten dankzij AI, is cybersecurity. Hiermee kunnen gespecialiseerde bedrijven sneller en nauwkeuriger reageren op cyberdreiging, zodat ze gerichter kunnen voorspellen hoe ze aanvallen kunnen voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de app Charlotte AI, ontwikkeld door Crowdstrike. Hiermee kunnen IT-managers uitzoeken of de e-mailservice van hun bedrijf risico loopt. De app stelt ook een reeks maatregelen voor die gevolgd moeten worden als er een bedreiging wordt gedetecteerd. Daarnaast zal AI op medisch gebied ook zorgen voor een revolutie in de gezondheidszorg.

Volgens Infosys [2] zegt 40% van de farmaceutische bedrijven al AI-technologieën te hebben ingezet. In België heeft Scanadu een nieuw type scanner ontwikkeld met ingebouwde sensoren om fysieke onderzoeken uit te voeren. Deze scanner is in staat om vitale functies te controleren, te analyseren en hun evolutie op te volgen. Dit maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot gegevens die ons lichaam voortdurend genereert en ze te gebruiken om gezondheidsproblemen vroeger op te sporen. Deze technologie kan een oplossing zijn voor de zogenaamde 'medische woestijnen' in bepaalde gebieden in de wereld.​

Hoe staat AG tegenover AI?

In het kader van zijn MultiManagement-strategie selecteert AG zorgvuldig de beheerders van zijn fondsen. Een voorzichtige aanpak staat centraal. De technologiesector, waarin de opmars van AI sterk voelbaar is, bestaat voornamelijk uit groeiaandelen. Dit zijn aandelen met mooie winstvooruitzichten. Onze beheerders waren de afgelopen jaren minder geneigd om te beleggen in sommige van deze groeiaandelen, omdat de waardering volgens hen te hoog is geworden (door de snel stijgende aandelenkoersen).

Toch biedt de Amerikaanse technologiesector nog altijd uitstekende groeivooruitzichten en die worden nog versterkt door de innovatieve invloed van AI. Daarom heeft AG in november 2023 een strategie toegevoegd aan zijn fondsenaanbod die belegt in de S&P 500-index. Deze index bevat meer dan 27% technologieaandelen.

De opkomst van AI heeft er dit jaar ook toe geleid dat AG het mandaat van zijn beheerder Alliance Bernstein heeft gewijzigd. Dit mandaat belegde aanvankelijk in wereldwijde groeiaandelen, maar richt zich nu op de Verenigde Staten. Door deze tactische herallocatie profiteren we van de inbreng van de grote technologiespelers.

Dankzij het unieke MultiManagement-beleid past AG zijn portefeuille van beheerders voortdurend aan de marktontwikkelingen aan om een stabiel rendement op de lange termijn te genereren. Met zijn thematische fondsen investeert AG in de toekomst van de mensheid, via bijvoorbeeld blootstelling aan deze nieuwe technologieën.


[1] Bron: Pictet Asset Management/Synergy Ressource Group.

[2] Artificiële intelligentie krijgt maturiteit: naar een versterking van het menselijk potentieel.​​