Filip Corten
Ontdek de bijbehorende producten

Op weg naar een herstel van de financiële markten?

​De voorbije weken hebben de financiële markten een herstel laten optekenen, na een zeer moeilijke periode sinds het begin van het jaar. Vooral de aandelenmarkt kende een forse heropleving en staat al meer dan 11% boven haar dieptepunt.​

​​​​​​​​Ook obligaties konden profiteren van een lichte daling van de rente. Toch blijven de verliezen sinds begin van het jaar relatief groot. Wereldwijde aandelen dalen dit jaar met bijna 17%, maar ook obligaties laten nog altijd een verlies van 13% optekenen. Investeerders hebben geleidelijk de handdoek in de ring gegooid: verschillende sentimentsindexen hebben de voorbije weken een dieptepunt bereikt.

Table1.png

Verandering, echt?

Het lichte herstel op de markten komt dan ook als geroepen, maar is er nu eigenlijk iets veranderd?
Een eerste belangrijk element is de spectaculaire daling van de gasprijzen sinds de piek in augustus. ​

Graph1.png

De prijs voor een MWh gas is teruggevallen van 311 EUR naar 110 EUR. De oorlog in Oekraïne heeft de gasprijs tijdens de zomer naar ongekende niveaus gestuwd. Enerzijds omdat het aanbod van Rusland volledig werd afgebouwd en anderzijds omdat Europese landen in concurrentie gingen met elkaar om zo snel mogelijk de nationale gasreserves aan te vullen. 

Sinds de reserves aangevuld zijn en de vraag naar gas de voorbije weken lager was dan verwacht door de lange nazomer, zagen we een terugval van de prijs. Ook hebben Europese landen afspraken gemaakt om in de toekomst meer gecoördineerd gas aan te kopen om op die manier de paniek die we in de zomer zagen, te vermijden. Door de sterke daling van de energieprijzen is de kans reëel dat de inflatie, die dit jaar tot het hoogste niveau sinds de jaren '70 is gestegen, ook een piek heeft bereikt, waardoor centrale banken minder agressief de rente moeten verhogen. Hierdoor is ook de langetermijnrente licht gedaald, wat goed werd onthaald door de aandelenbeleggers. Vooral de zwaar afgestrafte groeiaandelen, met de technologiesector op kop, presteerden zeer goed, waarbij stijgingen van meer dan 30% geen uitzonderingen waren.

Graph2.png

Een tweede element zijn de relatief gunstige bedrijfsresultaten

Uiteraard hebben bedrijven geen grandcru-trimester achter de rug, maar van dramatisch slechte resultaten konden we evenmin spreken. Feit is wel dat de sterkste resultaten werden gerealiseerd in de energiesector, nutsvoorzieningen en grondstoffen.  Doordat bedrijfswinsten relatief goed stand hebben kunnen houden, is ook de waardering van de aandelenmarkten tot aantrekkelijke niveaus teruggevallen. We zien dit zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Vandaag ligt de waardering in Europa duidelijk lager dan die in de VS, maar uiteraard weegt de hoge energiefactuur en de geopolitieke onzekerheid zwaarder door op Europese bedrijven.

Graph OCDE.png

Ten slotte zijn er ook voorzichtige tekenen dat de globale economie zich langzaam aanpast aan de energieshock die zich dit jaar heeft voorgedaan. Voorspellende indicatoren geven aan dat de negatieve impact op de globale groei een hoogtepunt heeft bereikt en dat het momentum geleidelijk zou moeten verbeteren. We spreken in dit geval nog niet van een terugkeer van mooie groeicijfers, maar wel van een afvlakking van de negatieve cijfers. Echte groei verwachten we pas in de loop van volgend jaar.

Hoe is AG vandaag gepositioneerd?

Onze tak 23-beleggingsfondsen zijn vandaag niet meer onderwogen in aandelen. Aandelen hebben er een mooie rally opzitten en technisch is de kans op een lichte correctie reëel. We denken dat lagere inflatiecijfers in combinatie met een aantrekkelijk waardering en geleidelijke verbetering van het economisch momentum positief zijn voor de middellange vooruitzichten voor de aandelenmarkten. Voor een echte overweight-positie is het nog iets te vroeg en zouden we graag bevestiging van een economische stabilisatie zien.

We zijn daarentegen al wel overwogen in bedrijfsobligaties. Met een rendement van meer dan 4% is deze activaklasse opnieuw zeer aantrekkelijk te noemen. Het extra rendement ten opzichte van overheidsobligaties is de voorbije maanden sterk opgelopen en houdt voldoende rekening met een eventuele stijging van wanbetalingen.

Picture4.pngGraph5.png