WallStreet
Ontdek de bijbehorende producten

Wall Street in vorm? Voorzichtigheid blijft belangrijk.

Ondanks het restrictieve monetaire beleid van de FED en de strengere financieringsvoorwaarden van de commerciële banken, houdt de Amerikaanse economie goed stand. De arbeidsmarkt en de gezinsconsumptie blijven robuust, enkel de kapitaaluitgaven blijven aanmodderen. De meest voorspelde Amerikaanse recessie van de afgelopen jaren blijft uit. Toch zou dit in de tweede helft van het jaar nog kunnen, maar in minder sterke mate.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Na de crisis bij de regionale banken in de VS, herstelden de wereldwijde aandeelmarkten zich. Wall Street zette eind mei zelfs nieuwe records neer, nauwelijks verstoord door de perikelen omtrent de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond of de evolutie van de obligatierente.

De marktspelers lijken zich te concentreren op positief nieuws. De recente rally was sterk gericht op 'big tech' in de Verenigde Staten en op consumptie- en groeiaandelen in Europa. Maar er komen steeds meer barsten aan het licht die ervoor zorgen dat beleggers eerder voorzichtig zijn.


Dualiteit op alle fronten ​

 

Vooreerst op het economische front: de economische groei blijft vooral positief dankzij de dienstsector, want de productiesector heeft het moeilijk om zich te herstellen. En het is net deze laatste sector die belangrijk is voor de aandelenmarkten. Ook de inkrimping van de geldhoeveelheid belooft niet veel goeds voor het herstel van de economie. 

 

De sentimentsindicatoren, die als doel hebben de collectieve perceptie van economische actoren (zoals bedrijven of huishoudens) en beleggers weer te geven, zijn veerkrachtig. Maar de verwachtingen voor de komende maanden zijn in het beste geval aan het afzwakken of aanzienlijk aan het terugvallen. 

 

Hoewel de groeiprognose voor het lopende jaar lichtjes naar boven bijgesteld, ziet de trend er voor de komende kwartalen eerder somber uit.   

 

De financiële markten van hun kant zijn niet achtergebleven. De obligatiemarkten, met hun sterk omgekeerde curves, anticiperen op een vrij snelle versoepeling van het monetaire beleid van de centrale banken. Maar de centrale banken lieten duidelijk verstaan dat dit zeker niet aan de orde is.

De belangrijkste aandelenmarkten worden sinds het begin van het jaar ondersteund door de terugkeer van groeiaandelen en bijgevolg de technologiesector. In Wall Street waren slechts 20 aandelen goed voor bijna 100 % van de S&P 500-index. 


'Big tech' in de lift


De aandelenmarkten hebben een nieuwe katalysator gevonden. Na de cloud en de 'metaverse' is de uitzinnigheid rond artificiële intelligentie, mat als boegbeeld ChatGPT, misschien wel vergelijkbaar met wat sommigen nu al een 'iPhone-moment' noemen. Een periode van technologische evolutie die gepaard gaat met productiviteitsstijgingen, vergelijkbaar met die van na de lancering van de beroemde smartphone in 2007. Dit scenario is zeker waarschijnlijk op de lange termijn. Maar we kunnen onmogelijk weten of dit in de loop van de komende twee kwartalen zal gebeuren. 


Wat technologie betreft, moeten we vooral onthouden dat de 'metaverse', die zo populair was tijdens corona, nu meer op een bevlieging lijkt dan op de aangekondigde virtuele revolutie. Bovendien kunnen heel wat Amerikaanse technologiebedrijven, die nauwe banden hebben met China, bijzonder hard worden getroffen door een escalatie van de Chinees-Amerikaanse geopolitieke spanningen.


Als de technologiesectoren zijn beloften op lange termijn nakomt, met een hogere groei in vergelijking met de brede marktindexen, zal de waarderingspremie opnieuw stijgen. Op lange termijn ligt ze zelfs boven het langetermijngemiddelde. 


Bovendien zijn technologiebedrijven, die hun personeelsbestand tot 2022 aanzienlijk hebben uitgebreid, nu gedwongen om af te slanken. Dit soort herstructureringen komt in veel sectoren voor, maar het is de eerste keer in meer dan tien jaar dat de technologie-industrie die weg inslaat. Bewijs dat financieel niet alles altijd rozengeur en maneschijn is.
 


 

Geruststellende maar ongelijk verdeelde resultaten


Het resultatenseizoen voor bedrijven in het 1e kwartaal was op zich zeker niet slecht voor de Amerikaanse S&P 500-index. Maar het was ook niets bijzonders vergeleken met de verwachtingen, die voor de publicatie opnieuw naar beneden waren bijgesteld. Toch hebben enkele technologiebedrijven, zoals Nvidia, het goed gedaan. De tevredenheid kwam vooral voort uit de winstmarges die zijn gestabiliseerd in vergelijking met het 4e kwartaal van vorig jaar. Maar deze trend is niet breed verspreid over alle sectoren en bedrijven. 


Verrassend genoeg was het beeld positiever in Europa. Het was zelfs een aangename verrassing om te zien dat de Stoxx 600-index een winststijging liet zien, terwijl de markt een winstdaling had verwacht. Naast de technologiesector was het de financiële sector die de algemene trend een boost gaf. Dankzij de ECB en de snelle verhoging van haar depositorente hebben banken dus flinke winsten kunnen maken op hun contanten die ze in Frankfurt hebben geplaatst.

Afwachtende houding en behoefte aan diversificatie 

Maar dat is niet genoeg om echt enthousiast te worden. Sterker nog: voor een duurzame opleving zouden cyclische aandelen en small caps goed moeten presteren en zelfs beter dan hun benchmarkindex. 


Door de vooruitzichten van een economische vertraging kunnen we dit op macro-economisch vlak niet echt verwachten voor de rest van het jaar. 


We behouden daarom onze evenwichtige positie tussen aandelen en obligaties. Binnen de aandelenportefeuille blijven we de voorkeur geven aan diversificatie (zowel op geografisch en sectoraal vlak als op het vlak van beheersstijl) met het risico dat we eventuele trendbreuken missen. Een jaar geleden stonden Europese aandelen er slecht voor, maar ze hebben zich sterker hersteld dan hun Amerikaanse tegenhangers. Terwijl vorig jaar alles draaide om energie en de 'value'-strategie goed standhield, zijn het dit jaar de technologie en de 'growth'-strategie die de toon aangeven. 


We verwachten meer duidelijkheid over de economische cyclus, nu de inflatie en het monetair beleid steeds minder factoren van volatiliteit zijn. Ondanks het verhoogde risico op een recessie in de Verenigde Staten, zou deze kort en gematigd moeten zijn en alleen een impact hebben op de kapitaaluitgaven en niet op de gezinsconsumptie. Dit zal zeker geen grote opschudding veroorzaken. We merken ook nog op dat Duitsland officieel in een technische recessie is beland, maar dat dit geen invloed heeft op de Duitse Dax. Aan de andere kant is de uitgesproken ontkoppeling in termen van beursprestaties tussen de euforie van de 'big tech' en de rest van de markt, vooral in de Verenigde Staten, over het algemeen niet van blijvende aard. Een consolidatiefase, gekoppeld aan een daling van bepaalde excessen op de aandelenmarkten, zou nieuwe instapmomenten kunnen creëren. Ook een tastbaardere verbetering van de vooruitzichten zou de appetijt voor aandelen kunnen versterken.