assurance-financiere-financiele-verzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Wat is een financiële verzekering?

Een antwoord in 7 stappen!

De rente blijft laag, terwijl de inflatie flirt met ongekende hoogtes. Je geld parkeren op een spaarrekening is in deze omstandigheden niet meteen de beste oplossing. Inflatie vreet immers stevig aan de koopkracht van uw kapitaal, terwijl de rente op uw spaarrekening dit in de verste verte niet compenseert.

Maar wat is het alternatief? Is het nu wel het juiste moment om de stap naar de beurs te zetten? Zijn de financiële markten niet te instabiel om vandaag te beleggen?

​ Misschien is een financiële verzekering wel de oplossing waar u naar op zoek bent. Nog nooit van gehoord? We leggen het u uit in zeven stappen.​

1. Een levensverzekering die belegt

Bij het woord 'levensverzekering' denken mensen vaak in de eerste plaats aan een verzekering die een kapitaal uitbetaalt als de verzekerde persoon overlijdt. De meest gekende levensverzekering – de zogenoemde schuldsaldoverzekering – zal zeker een belletje doen rinkelen.   

Maar een financiële verzekering is ook een levensverzekering. Ze heeft echter niet als hoofdbedoeling om uw  nabestaanden te beschermen, maar is er in de eerste plaats op gericht om een kapitaal op te bouwen of om een beschikbaar kapitaal te beleggen. Dat kan op verschillende manieren. Er is een financiële verzekering voor alle beleggersprofielen.

Verminderen

2. Tak 21: de zekerheid van een vaste rentevoet

Met een financiële verzekering van tak 21 kiest u voor de zekerheid van een vaste rentevoet. Deze wordt vastgelegd op het moment van de storting en blijft voor die storting gegarandeerd tijdens de hele looptijd. Uw rendement kan nog verhogen door eventuele jaarlijkse winstdelingen. Deze winstdelingen kunnen jaar na jaar variëren en hangen af van de economische situatie en de resultaten van AG. Ze zijn noch juridisch noch contractueel verplicht.

Schommelingen op de financiële markten hebben geen of nauwelijks impact op uw belegging.
De gegarandeerd rentevoet voor tak 21 is momenteel relatief laag, maar onder andere dankzij de mogelijke winstdelingen hebt u toch uitzicht op een hoger rendement dan op een spaarrekening. In een context van lage rentevoeten kunnen de taksen en de kosten ervoor zorgen dat de geïnvesteerde premie niet helemaal terugbetaald wordt op einddatum of bij een afkoop.

Meer weten over de voordelen, de risico's, de kosten en de taksen van tak 21? Neem dan zeker een kijkje op de pagina: Spaarverzekering met gewaarborgde rentevoet.

Verminderen

3. Tak 23: een belegging in fondsen

Als u kiest voor een financiële verzekering van tak 23, wordt er in de meeste gevallen geen enkel rendement gegarandeerd. U belegt immers in een of meerdere fondsen en uw opbrengst hangt volledig af van de resultaten van deze fondsen. Met een keuze voor tak 23 mikt u op een potentieel hogere opbrengst. U bent bereid om een hoger risico te lopen.
AG kiest voor het beheer van zijn fondsen voor een multimanagementstrategie. Dat wil zeggen dat wij een selectie maken van gerenommeerde beheerders die - in onze opdracht en voor onze rekening - onze fondsen beheren, en daarbij telkens hun specialisatie en hun sterke kanten inbrengen.

Met weten over de voordelen, de risico's, de kosten en de taksen van tak 23. Klik hier

Verminderen

4. Gunstige fiscaliteit, maar ook een aantal kosten

Na 8 jaar betaalt u geen roerende voorheffing meer op de meerwaarde die u realiseert met een tak 21-verzekering.
 
Op de opbrengsten van een tak 23-verzekering is er sowieso geen roerende voorheffing verschuldigd (tenzij er toch een bepaald rendement zou gegarandeerd worden).
Daar staat wel tegenover dat u rekening moet houden met een verzekeringstaks van 2%, met instap- en beheerkosten.​
Verminderen

5. Een mix van tak 21 en tak 23

Spreiding is belangrijk als het over beleggen gaat. Uw bankadviseur of uw makelaar bekijkt graag samen met u wat uw persoonlijke situatie en uw beleggersprofiel is en kan in functie daarvan een mix tussen tak 21 en tak 23 voorstellen. Door een gedeelte in tak 21 en een gedeelte in tak 23 te beleggen, geniet u met een deel van het geïnvesteerde bedrag een vaste rentevoet, terwijl u met een ander deel mikt op een potentieel hogere opbrengst. Daarbij bent u bereid om een zeker risico te nemen.
Uiteraard zorgen de specialisten die de tak 23-fondsen beheren, binnen het gekozen fonds of de gekozen fondsen op hun beurt voor een optimale spreiding.

Verminderen

6. … of een switch van het ene naar het andere

Uw beleggersprofiel kan wijzigen in de loop van de jaren. De aankoop van een woning, de geboorte van een kind, het bereiken van uw pensioenleeftijd, … Het zijn stuk voor stuk momenten in het leven die een invloed kunnen hebben op wat u van uw beleggingen verwacht en welke risico's u al dan niet wil lopen. Gelukkig kunt u in sommige gevallen van tak 21 naar tak 23 switchen (of omgekeerd). Binnen de meerderheid van de producten van tak 23 kunt u ook makkelijk van één fonds naar een ander fonds overstappen. In veel gevallen is dat volledig kosteloos.

Verminderen

7. Een financiële verzekering voor iedereen en voor alle beleggingsdoelen

Met een financiële verzekering kunt u toewerken naar heel wat concrete en realiseerbare doelstellingen:

  • De financiële toekomst van uw kinderen of kleinkinderen
  • De aankoop of de renovatie van een woning
  • De aankoop van een wagen
  • De voorbereiding van uw pensioen
Er is met andere woorden voor bijna elk project een financiële verzekering.

Een bijkomende troef van financiële verzekeringen? Het is een uitgelezen instrument om uw successieplanning te optimaliseren. Zo kunt u een begunstigde bij overlijden aanduiden die het kapitaal van uw belegging zal ontvangen als u er niet meer bent.
Verminderen