tak 23, levensverzekering, risico, rendement
Ontdek de bijbehorende producten

Een tak 23-verzekering houdt een zeker risico in

Pas deze tips toe om het risico te beperken

​Met een tak 23-verzekering mikt u op een rendement dat mogelijk hoger is dan dat van een tak 21-verzekering en een spaarboekje. Maar met tak 23 neemt u ook iets meer risico. Als bestaan er wel manieren om die risico’s in te perken.

​Bij een tak 23 hangt het rendement af van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Presteren die fondsen goed, dan plukt u daar de vruchten van. Maar doen ze het minder goed, dan is ook uw rendement lager en loopt u het risico om een deel van uw geld te verliezen. Er bestaan echter manieren om dat risico in te perken.
Verminderen

Minimumterugbetaling op einddatum

Bij een tak 23-verzekering met minimumterugbetaling op einddatum bent u er zeker van dat u op het einde van uw belegging uw netto geïnvesteerde premie – naargelang het product – geheel of gedeeltelijk terugkrijgt (na aftrek van kosten en taksen). Opgelet: deze minimumterugbetaling geldt niet als u het tak 23-contract vervroegd stopzet.
Verminderen

Winstbeschermer

​Het is niet altijd evident om in te schatten wanneer een beurskoers zijn toppunt bereikt heeft. Daarom biedt AG Insurance u de mogelijkheid om uw winst veilig te stellen zodra een op voorhand bepaalde waarde bereikt wordt.
Verminderen

Verliesbeperker

​Als de beurskoers van uw fonds naar een op voorhand bepaalde waarde zakt, dan treedt de Verliesbeperker in werking. Dat wil zeggen dat AG Insurance uw risicodragende activa voorlopig naar een veiliger fonds met risicobeperkende activa transfereert. Hierdoor volgt uw belegging, vanaf een zelfgekozen niveau, niet verder de neerwaartse beweging van de beurskoers.

Nadien – als de markt goedkoper geworden is – kunt u ervoor kiezen om uw activa opnieuw naar het basisfonds over te dragen. Dat kan via een gratis transfer op eigen initiatief of via een automatische herbeleggingsopdracht gespreid in de tijd. Zo stapt u gefaseerd opnieuw in de risicodragende activa om extra potentieel te creëren.
Verminderen

Spreiding

​Ten slotte is het belangrijk om uw geld en uw beleggingen te spreiden: zet bijvoorbeeld niet al uw spaargeld in op tak 23, maar investeer het ook in tak 21-producten en laat een deel op uw spaarboekje staan.

Als u belegt in tak 23, kies dan voor een formule die uw investering spreidt over:

  • uiteenlopende economische sectoren,
  • verschillende regio’s,
  • verschillende activa: obligaties, aandelen, cash, vastgoed, enzovoort,
  • verschillende periodes: spreid uw belegging in de tijd.
Verminderen