lage rente staatsobligaties
Ontdek de bijbehorende producten

Uitzonderlijk lage rentes in eurozone

Instap in overheidsobligaties houdt risico in

​De bijzonder lage rentes zijn een zegen voor investeerders die al een tijdje obligaties aanhouden. Maar voor wie nu instapt, houdt de lage rente een risico in. Bij een rentestijging – wat niet ondenkbaar is – of een eventuele uitstap van Griekenland uit de eurozone dreigt tussentijds kapitaalverlies.

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt massaal overheidsobligaties om de rente kunstmatig laag te houden en het economisch herstel aan te zwengelen. Wat de rentes betreft, lijkt het opzet van deze zogenoemde quantitative easing geslaagd: de Belgische rente op vijf jaar en de Duitse rente op zeven jaar zijn negatief en Ierland zag zijn rentevoet op tien jaar dalen van 14 % in 2011 naar 0,70 % vandaag.

Verminderen

De uitzonderlijk lage rentes zijn een meevaller voor investeerders die al een tijdje obligaties aanhouden. Zij kijken immers tegen mooie meerwaarden aan. Maar wie nu aan een lage rente in staatsobligaties stapt, zal mogelijk tussentijds kapitaalverlies lijden. Daar zijn twee redenen voor.

Verminderen

Mogelijke rentestijging

Het is niet ondenkbaar dat de rente de komende jaren opnieuw geleidelijk zal stijgen. De economie trekt immers langzaam aan en de inflatie lijkt haar dieptepunt bereikt te hebben. Bij een economische groei en een inflatie van elk 1 % zou een langetermijnrente van 2 % normaal zijn. Als de groeitendensen zich doorzetten, loopt bovendien in 2016 de quantitative easing af en zal de vraag naar obligaties automatisch dalen, met rentestijgingen tot gevolg.

Verminderen

Mogelijke Grexit

Een uitstap van Griekenland uit de eurozone is nog steeds niet helemaal afgewend. Een Grexit zou de speculaties over de exit van andere landen aanzwengelen en een schokeffect teweegbrengen op de rente:

 

  • In Duitsland zou de rente erg laag blijven – lager nog dan vandaag  – door een extreme zoektocht naar kwaliteit en een aanhoudende interventie van de ECB.

 

  • Het verschil tussen de Duitse rentevoeten en de rentes in landen als Portugal, Ierland, Italië en Spanje zou groeien. Dit verschil noemt men de spread.
Verminderen

Impact voor verzekeraars

Voor de verzekeraars zal de impact van een eventuele Grexit relatief beperkt blijven. Want de meeste instellingen bouwden de afgelopen jaren hun investeringen in de perifere landen sterk af en gingen meer in hun thuislanden beleggen.

De huidige lage rente op overheidsobligaties vangen de verzekeraars voorlopig op met investeringen in bijvoorbeeld bedrijfsobligaties. Maar het is wel duidelijk dat op langere termijn hogere rentevoeten broodnodig zijn.

Verminderen